روزنامه ملی انیس

فنلند از پیشرفت های روند صلح افغانستان پشتیبانی کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با پیکاکاپوستین معاون وزارت امور خارجه فنلند در امور امنیت داخلی و خارجی در دفتر کارش دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در خصوص صلح به رهبری و مالکیت افغان ها، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی، انتخابات و همکاری های مشترک در بخش های مختلف، بحث و تبادل نظر کردند.

پیکاکاپوستین‌گفت‌که طی سال های اخیر در افغانستان پیشرفت های زیادی صورت گرفته است و اکنون زمینه استقرار صلح و امنیت در افغانستان فراهم شده است. وی در ادامه افزود، ما با افغانستان توافقات و تعهدات درازمدت داریم و خوشبختانه فعلاً در مرحله ای از همکاری رسیده ایم که نتایج کارهای انجام شده خود را با افغانستان مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور گفت، یگانه هدف و آجندای اصلی ما در انکشافات جدید «صلح» می باشد همه مردم ما صلح پایدار و باعزت می خواهند و در این راستا اجماع کامل وجود دارد و این اجماع سراسری به حمایت همیشگی و مشوره دوامدار افغان ها استوارمی باشد. 

مشاور امنیت ملی اضافه کرد که نسبت به هر زمان دیگر، شرایط برای صلح فراهم شده است و طرف های دخیل و کشورهای منطقه باید در راستای انجام موفقانه مذاکرات صلح بین الافغانی، همکاری های صادقانه نمایند. زیرا افغانستان با ثبات به نفع منطقه و کشورهای جهان است.

داکتر حمدالله محب خاطرنشان ساخت، ما نگرانی و چالش های خود را همواره با همکاران بین المللی خود شریک می سازیم و امیدواریم که در ختم سال جاری، افغانستان متفاوت داشته باشیم.

در مقابل پیکاکاپوستین گفت، کشورش در رابطه به پروسه صلح، انکشاف، توسعه اقتصادی، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی و بخش های دیگر، به کمک های دوامدار خویش با افغانستان متعهد می باشد.

در اخیر هیأت فنلندی از مشاور امنیت ملی کشور دعوت نمود تا در یک فرصت مناسب از آن کشور دیدن نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید