روزنامه ملی انیس

فعالیت های سازنده و همه جانبه در عرصه هنر و گسترش آن انجام یافته است

امروز سه شنبه ۱۶ میزان مصادف است به روز هنر در کشور، اینکه ریاست فرهنگ مردم منحیث نهاد مربوط بدین مناسبت چه برنامه ها و پلانهای را به منظور رشد هنر در جامعه رویدست دارد در رابطه خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم انجام داده است که نشر می گردد.

رئیس فرهنگ مردم در آغاز سخن یاد آورشد:

در پیوند به رشد و تقویت فرهنگ  و هنر باید گفت که ریاست فرهنگ مردم یکی از ریاست های کلیدی وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد، تا کنون در راستای شگوفانی  و نهادینه شدن این ارزش بزرگ معنوی که شناسنامه ملت بزرگ مردم کشو رمان می باشد  فعالیتهای مؤثر و همه جانبه را انجام داده و فعالیت ها در این عرصه ادامه دارد  باید افزود  چون سال روان صدمین سالروز  و جشن استقلال کشور می باشد در این رابطه نیز بر نامه های طرح گردیده که تا اندازه امکان جامه عمل پوشیده است از جمله:

تدویر محفل باشکوه باستانی جشن نوروز سال ۱۳۹۸ در قصر ملکه باغ بابر همراه با راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی و توزیع ویژه نامه مجله فرهنگ زیر نام : « ویژه نامه فولکلور» که مطالب آن از نهاد های فرهنگی و دانشمندان عرصه فولکلور جمع آوری گردیده بود راه اندازی محفل گرامی داشت از روز مادر به تاریخ ۲۶ جوزا در تالار تیاتر ملی ؛

تهیه و جمع آوری تاریخچه های چند ریاست وزارت اطلاعات و فرهنگ ازجمله: ریاست تیاتر، ریاست فرهنگ مردم، ریاست افغان فلم، ریاست موزیم ملی ، ریاست موسیقی ، ریاست رادیو تلوزیون ملی ، ریاست آرشیف ملی، گالری ملی، که با اساس هدایت مقام وزارت  ترتیب و غرض چاب به اکادمی علوم افغانستان به مناسب صدمین سالروز حصول استقلال کشور سپرده شده است.

تهیه و ترتیب شهرت  صد دانشمند، شاعر، نویسنده و قهرمانان صد سال اخیر به منظور تقدیر از سوی دولت؛

تهیه و ترتیب فشرده نام ها و وجه تسمیه  ۳۴ ولایت با معرفی برخی از داشته های فرهنگ مردمی آن؛

تهیه و ترتیب فهرست و فشرده زنده گینامه و آثار شاعران و نویسنده گان ولایات غرض تقدیر از سوی دولت به افتخار صدمین سالروز حصول استقلال کشور؛

تدویر سیمینار تحت عنوان: بررسی وضعیت فرهنگی زنان افغان  در صد سال اخیر ،  به تاریخ ۲۴ سنبله که  در قصر چهلستون برگزارگردید.

خانم بابکرخیل افزود: این ریاست در راستای شناسایی، نهادینه شدن و ارجگذاری به نخبه گان پهنه فرهنگ ، هنر و ادبیات پُر بار کشور  و روشن شدن  گوشه های گونا گون زنده گی بزرگان گذشته خویش به تدویرسمینار هایی  چون گوهر شاد بیگم، سید جمال الدین افغان ، کمال الدین بهزاد، سیر رشد و انکشاف  زندگی زنان کشور طی یک صد سال گذشته ارج گذاری شده است.  و به این مناسبتها کتابهایی ارزشمند، از داشته های فکری  این بزرگان را نیز نشر و   آثاری در شناخت و به مناسبت های گونا گون را نیز آماده چاپ و شماری  را به چاپ رسانیده ایم  که می شود از :

«سیستان مهد تمدن پنج هزار ساله»،  نبشته کاندید اکادمسین  محمد اعظم سیستانی ،

« کتاب سده سید  در روزنه سراج الاخبار ( ۱۲۹۵ الی ۱۳۹۵ هجری شمسی)، اثر فضل الرحمن فاضل، « لرغونپوهنه ، اصول او مسودونو، اثر پوهاند محمد رسول باوری،

«عروت الوثقی » اثر سید جمال الدین افغان، به زبانهای دری پشتو و عربی،

و حقیت مذهب نیچریه  و  بیان حال نیچریان یا ( رساله نیچریه)  تألیف مولانا جمال الدین حسینی ، افغانی  به کوشش فضل الرحمن فاضل،

« نگاهی به آثار و احوال استاد کمال الدین بهزاد ، نگارنده  پوهیالی سید رسول سادات،»

« بهزاد  و ادبیات بزرگان معرفت»،  نبشته و تحقیق؛ دکتور محمد حلیم تنویر ،

« مکتب بهزاد» مولف د کتور محمد افضل بنو وال »

« نگاهی به ده اثر مینیاتوری استاد کمال الدین بهزاد»، نویسنده محمد توفیق رحمانی«هنر عهد تیموریان و متفرعات آن»  نویسنده عبدالحی حبیبی.

باید افزود که این کتابها به تیراژ پنج صد و یک هزار جلد از هر عنوان  زیور چاپ یافته و به مرکز ولایات کشور طی سمینار ها و محافل فرهنگی توزیع و به دسترس شیفته گان مطالعه و فرهنگ قرار گرفته است.

یاد داشت: کتب یاد شده با همکاری ریاست کتب بیهقی به اقبال چاپ یافته است.

مجله های فرهنگ  ویژ ه مطالب سیمنار؛ « چالشهای دهشتگری در برابر  گردشگری»  ویژه نامه مجموعه مقالات «تصوف و عرفان اسلامی » ؛

تدویر سیمینار ها :

سمینار علمی و تحقیقی ، علامه سید جمال الدین افغان علمبر دار آزادی و تجدید، ۱۷ ۲۰ حمل ۱۳۹۸ (کابل و کنر ها)؛

آماده سازی ویژه نامه مقاله های سمینار  بین المللی علمی علامه سید  جمال الدین افغان علمبردار آزادی؛

سمینار استاد کمال الدین بهزاد  (د هرات  د تیموریانو عصر  انځور گر ،  مینیاتور یست و ځلاونده څیره ، علمی څیر یز سیمینار ۸/۱۶ اسد ۱۳۹۸ کابل-  هرات  که  در گام نخست چاپ فشرده مقاله های سیمینار علمی تحقیقی استاد کمال الدین بهزاد نقاش ، مینیا توریست و چهره درخشان عصر تیموریان چاپ و توزیع گردید؛

سمینار) بررسی وضعیت فرهنگی زنان افغان در صد سال اخیر ، ۲۴ سنبله  ۱۳۹۸ در قصر چهلستون.

آماده سازی و برگ آرایی ویژه نامه مجله فرهنگ به مناسبت صدومین سالگرد استرداد استقلال کشور؛

و چاپ کتاب :« پیشتازان فرهنگ»  ویژه نامه زنده گی  آثار و پیروزیهای خانمها
می باشدکه  در عرصه فرهنگ فعالیت نموده اند. و در گم نامی زیسته اند، می باشد.  که از سی وچهار ولایت کشور توسط محترم
صالحه اسحاق زی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری وحید معنا آمر ارتباط ولایات زیور چاپ یافته است
.

راه اندازی سیمینار تحقیقی و علمی یک روزه بزرگداشت از کار کرد های این بانوی خردمند  و با تدبیر  عهد تیموریان هرات، ۲۴ ثور در مرکز بین المللی مطبوعات،

آماده سازی، برگ آرایی  و تدوین مقاله های ویژه نامه ملکه گوهر شاد بیگم ،

آماده سازی ویژه نامه مقاله های سمینار مولانا خسته،

آماده سازی و تدوین مجموعه مقاله های سمینار کمال الدین بهزاد؛

شعار ها به مناسبت صدومین سالروز حصول استقلال کشور  نظر به درخواست مقام ولایت کابل و نصب آن در بلبورد های شهر کابل.

خانم بابکرخیل در راستای ارتقای سطح فعالیت های هنری دست اندرکاران هنر تذکار به عمل آورد:

در زمینه بزرگداشت از روز هنر و هنر مندان کشور باید افزود  که ما شورای عالی هنر را که از دیر زمان غیر فعال و راکد  بود به همکاری رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به ویژه  توجه معینیت محترم فرهنگ و هنر را دوباره فعال ساختیم  و در ترکیب شورای عالی هنر  نخبه ترین فرهنگیان ، هنر مندان و قلم به دستان کشور شامل می باشد که در هفت بخش هنر فعالیت دارند که سکرتیریت این شورا را ریاست فرهنگ مردم به دوش دارد.

در نشست  آخرین  که به تاریخ ۱۰ میزان سال روان تحت ریاست محترم حسینه صافی، سرپرست  وزیر  اطلاعات و فرهنگ و رییس شورای عالی هنر  دایر گردید. در این نشست تاکید صورت گرفت که این سمینار علمی تحلیلی وضعیت هنر در صد سال گذشته  در افغانستان  راه اندازی شود.

در این نشست نخست تیمورشاه حکیمیار  معاون شورای عالی هنر،  گزارش از کار کرد ها وظایف انجام شده طی یک سال اخیر این شورا را ارایه نمود.

به منظور برگزاری سمینار  علمی در پیوند با تحلیل وضعیت هنر در صد سال گذشته در افغانستان و راه اندازی جشنواره هنر کمیته یی ایجاد شد که در این راستا کار نماید.

این پیام خوبی است در راستا های ارج گزاری به هنر و هنر مندان کشور که از این طریق میتواند نظریه ها پیشنهاد ها و  چالش های که فرا راه کار هنر،  هنر مندان و نویسنده گان کشور قرار دارد و بحث و بررسی گیرند.

رئیس عمومی فرهنگ مردم یاد آور شد که در عرصه های برنامه های کاری آینده  ریاست فرهنگ مردم برای نخستین بار موفق شده است که از وزارت محترم مالیه بودجه انکشافی را در راستای گسترش فرهنگ و هنر کشور ، جمع آوری و چاپ آثار فولکلوری ( دانش عوام) از ۳۴ ولایت برای افزوری تدویر سمینار ها و هفته های فرهنگی را راه اندازی نماید .

همچنان در زمینه توزیع جوایز فرهنگی و ادبی به خاطر دریافت بودجه تلاش های جریان دارد که به یاری ایزد منان بتوانیم برنامه های خویش را که جز خدمت به فرهنگ و فرهنگیان نیست کامگار و پیروز به در آیم.     

       حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید