روزنامه ملی انیس

فعالان مدنی بغلان از تصمیم کمیسیون انتخابات استقبال کردند

 فعالان جامعه مدنی بغلان در نشستی حمایت شان را از تصمیم کمیسیون انتخابات در رابطه به حذف نام شماری از نامزدان احتمالی اعلان کردند .

 محمد عثمان  شیرزی مسول این نهاد با حمایت و قدر دانی از تصمیم کمیسیون انتخابات به خاطر حذف نام اشخاصی که به فساد ، غضب زمین های دولتی ، قتل ،زورگویی و ارتباط با افراد مسلح غیر مسول متهم هستند ابراز امیدواری کرد که تصمیم کمیسیون انتخابات دقیق و بر اساس اسناد و شواهد استوار باشد .

 او از باشندگان بغلان خواست کسانی را حمایت و به پارلمان بفرستند که گذشته خوب داشته باشند .

نیاز بیگم نیازی معاون نهاد روزنه امید نیز با حمایت از تصمیم کمیسیون انتخابات گفت که نباید فساد پیشگان دو باره به سرنوشت مردم حاکم شوند و از دولت خواست زیر بار زور گویان و مصلت گرایان قرار نگیرند .

 معیار های رفتن به خانه ملت را دانش و پاکی قرار دهند .

ممکن است شما دوست داشته باشید