روزنامه ملی انیس

فصل جدید همکاری میان قوای اجرائیه و مقننه آغاز شده است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً با رئیس و اعضای ولسی جرگه در قصر سلام خانۀ ارگ دیدار کرد.
در این دیدار که معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی ادارۀ امور نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور غنی از اعضای ولسی جرگه بخاطر تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ تشکر کرده، گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه در موقف بهتر قرار دارد.
وی افزود که در این بخش در ماه های آینده با شورای ملی مشورت ها انجام خواهد شد و زمینۀ مذاکرات جدی که یک راه حل پیدا شود، فراهم خواهد گردید.
رئیس جمهور گفت که احترام به شورای ملی همانند احترام به قانون اساسی و جمهوریت می باشد و بدون همکاری و تشریک مساعی سه قوه، قانون اساسی به مخاطره می افتد.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که مشورت های بیشتر را با ولسی جرگه انجام خواهیم داد و ابتدا با هیئت رهبری و بعداً با تمام کمیسیون ها به گونه جداگانه دیدار خواهم کرد و نظر آنان و موکلین شان را شنیده و بر اساس آن فیصله خواهیم نمود.
رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه مردم از قشر سیاسی اعتماد می خواهند، به مسئولین وزارت مالیه هدایت داد تا در بودجه سازی تغییر اساسی بیاورند. وی اعلام نمود که پس از دو ماه بودجه سازی به صورت مشورتی سرتاسری ملی با شما، آغاز می گردد و باید معیارها واضح و مشخص باشند.
وی با بیان اینکه کمک های جامعۀ بین المللی در کنفرانس جینوا مشروط است، خواهان همکاری شورای ملی بخاطر برآورده شدن تعهدات به ملت و جامعه بین المللی گردید.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که یک فصل جدید همکاری میان قوای اجرائیه و مقننه آغاز شده و مشترکاً خواست های ملت را عملی خواهیم ساخت.
در این دیدار، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در صحبت هایش گفت: تشکر می کنیم که طبق هدایت رئیس جمهور به وزارت مالیه، به خواست های اصلاحی ولسی جرگه قناعت فراهم شد و توانستیم سند بهتری را برای بخش های عادی و انکشافی عرضه نماییم و آنرا مورد تصویب قرار دهیم.
وی با اشاره بر اینکه با تصویب بودجه، امروز دروازۀ جدید همکاری ها میان حکومت و ولسی جرگه گشوده شده است، افزود که تفاوت دیدگاه ها میان ولسی جرگه و وزارت مالیه روی بودجه، بخشی از زیبایی های دموکراسی و تفکیک قوا می باشد و نباید آنرا به معنای اختلاف و بیگانگی تعبیر کرد.
میر رحمان رحمانی تصریح کرد که ولسی جرگه همواره از موقف دولت در قبال مسایل مهم ملی به شمول صلح، مقابله با ترورهای هدفمند، مبارزه علیه فساد، حکومت داری خوب و اصلاحات در ادارات حمایت نموده است.
رئیس ولسی جرگه افزود که با درنظرداشت توقف گفتگوهای صلح و بهانه گیری طالبان و افزایش جنگ، خشکسالی و فقر روز افزون، همه اعضای ولسی جرگه خود را با نگرانی های شما شریک دانسته و اعلام همکاری می نمایند و انتظار ما این است تا در تحکیم روابط بیشتر و اعتماد سازی توجه جدی صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید