روزنامه ملی انیس

فشرده‎یی از رویدادها وکارکردهای زیربنایی حکومت وحدت ملی درسال ۱۳۹۷ هـ .‌ش

ن-فروتن

بخش چهارم

افتتاح پارک صنعتی وزراعتی باریک آب

رئیس جمهور کشور پارک صنعتی و زراعتی باریک آب را افتتاح نمودوگفت: افتتاح این پارک یک قدم بزرگ است و هدف ایجاد آن این است که افغانستان به مملکت صادراتی میوه جات و سبزیجات مبدل شود.رئیس جمهور در مورد منفعت های اقتصادی دهلیز هوایی به هند، آغاز صادرات به اروپا و اهمیت صادرات افغانستان به عربستان سعودی نیز صحبت کرد.

کمک ۱۵ میلیون افغانی به صندوق حمایت ازخبرنگاران

صندوق حمایت از خبرنگاران با حضور محمد اشرف غنی  با اعطای پنج میلیون افغانی، کمک شخصی از سوی رئیس‌جمهور و ۱۰ میلیون افغانی از بودجۀحکومت، دوباره گشایش یافت.رئیس‌جمهور کشور به وزارت مالیه هدایت داد که در هماهنگی با نهادهای مربوطه، ساختار کمک سالانه از جانب حکومت را در این خصوص ترتیب نماید. رئیس جمهورگفت: قانون اساسی ما موجب تقویت آزادی بیان، وصل ملت، تحکیم پایه‌های نظام و مردم‌سالاری می‌شود.

حضوررئیس جمهور درمرکزرأی دهی

رئیس جمهورکشور به لیسۀ امانی یکی از مراکز رأی‌دهی رفت و رأی خود را در انتخابات ولسی جرگه  استعمال نمود.رئیس جمهور پس از رأی‌دهی، ضمن تبریکی به تمام مردم افغانستان به خاطر آغاز روند ملی انتخابات ولسی جرگه، گفت: نا باوری بود، امروز به باور تبدیل شد، شک و تردید بودامروز به یقین مبدل شد و انتقاد بود، امروز به همکاری مبدل گردید.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، باید به قانون اساسی، منافع علیا و قوانین موضوعه پابند باشند و قوانینی را وضع نمایند که مردم افغانستان می‌خواهند و به آن ضرورت دارند.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید