روزنامه ملی انیس

فرمان رئیس جمهور

به اساس فرمان رئیس جمهوری به مناسبت عید سعید اضحی ۳۵ طالب از توقیف‌گاه ریاست عمومی امنیت ملی آزاد شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، اسلامی افغانستان طی فرمانی به مناسبت فرارسیدن عیدسعید اضحی، حسن نیت در برابر مخالفان و اقدام مبنی بر پیشرفت گفتگو های صلح با گروه طالبان، ۳۵ تن از زندانیان را از توقیفگاه ریاست عمومی امنیت ملی آزاد کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی به آژانس باختر، حکومت افغانستان به خاطر صلح و آتش بس پایدار، همواره، در مذاکره و گفتگو را باز مانده است، تا همه طرف های درگیر به جنگ نقطه ‌پایان بگذارند ومتوسل به گفتگو و نرمش شوند. اقدام رهایی این محبوسان هم نمونه آشکار از اراده محکم حکومت در قبال مذاکرات صلح و ختم جنگ می باشد. 

ریاست عمومی امنیت ملی از تمامی رها شد گان تقاضا می کند که منبعد فریب دشمنان صلح و ثبات کشور را نخورند و با آنان همکاری نکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید