روزنامه ملی انیس

فرصت ها را از دست ندهید

بعد از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، انتظار می رفت که خشونت ها به حداقل آن برسد، اما برعکس علاوه بر اینکه خشونت ها کاهش نیافت، به شدت افزایش یافته و هر روز از افراد ملکی به هدف سیاسی قربانی می گیرد.
قتل و کشتار افراد ملکی و بیگناه پیرامون تحقق اهداف سیاسی، یک عمل غیر انسانی و اسلامی است و این را می رساند که طالبان متعقد به رفتار های انسانی و باور مند به آخرت نیستند، در غیر آن در کجایی از دین و آیین اسلامی آمده است که برزنان، کودکان، مراسم جنازه وحتا بر نماز گذاران، افرادی که مصروف نیایش و عبادت پروردگار شان هستند، تیر اندازی صورت گیرد و آنان را به قتل برسانند.
از این رو از انجام چنین اعمال ددمنشانه، معلوم و هویدا می گردد که این گروه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هرکاری متوصل می شوند، چهره واقعی خود را به نمایش می گذارند که اراده برای صلح ندارند و می خواهند صرف از مسیر خشونت به قدرت برسند.
جنگ و خشونت در کشور در حالی به شدت جریان دارد که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان نیز دور تازه سفر های خود به منطقه را آغاز کرده و هفته گذشته با هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر و سران حکومت افغانستان پیرامون گفتگوهای بین‌الافغانی دیدار و گفتگو کرد، هرچند در تازه ترین مورد، نمایندگان ایران، پاکستان، چین و روسیه در باره صلح افغانستان با هم گفتگو کرده اند، اما از پیچیدگی روند صلح و به درازا کشیدن آن، چنان استنباط می گردد که این روند دارد به بن بست مواجه می شود، زیرا اگر خشونت ها به همین میزان جریان داشته باشد، دولت افغانستان مکلف است تا بخاطر دفاع از شهروندان کشور دست به اقدامات جدی بزند و نظر به شرایط موجود این را نیز حق خود بداند تا نیروهای امنیتی کشور را دستور دهد که از حالت دفاع فعال و حالت تهاجمی درآیند و از شهروندان درد دیده و زجر کشیده این سرزمین، دفاع و حراست کنند.
خشونت های اخیر در کشور به شدت مردم افغانستان را نگران و بر روند صلح بی باور ساخته است، زیرا تاریخ دنیا هیچگاهی شاهد چنین یک وضعیت نبوده که میان گروه های متخاصم میانجیگری و تبادله زندانیان در جریان باشد و یکی از آن طرف ها در پی خشونت و امتیاز طلبی از مسیر خشونت.
بنابراین به هر اندازه که خشونت ها ادامه پیدا کند به همان اندازه روند صلح صدمه می بیند و فاصل میان گروه های درگیر جنگ، بیشتر می شود.
روی این اساس مردم افغانستان انتظار دارند تا گروه طالبان به خود آیند و دست از خشونت بردارند و نگذارند بیشتر از این مردم و کشور روز های سیاه را تجربه کنند و این سرزمین زخمی به جولانگاهی تروریستان و تقابل قدرت های دنیا مبدل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید