روزنامه ملی انیس

فرامین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 

در مورد تقرر رئیس عمومی دفتر ریاست جمهوری

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تقرر فیض‌الله کاکړ به حیث رئیس عمومی دفتر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

از خداوند منان(ج) توفیقات مزید به وی استدعاشده است

***

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی، صدیق صدیقی را به حیث سخنگوی ریاست جمهوری تعین کرد.

در حکم ریاست جمهوری گفته شده است، به منظور تنظیم هرچه بهتر امور، تقرر صدیق صدیقی به حیث سخنگوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان، آرزو می کنم. 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
 در آن بست

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور فرهنگی و تقرر محترم سید شاه حسین مرتضوی در آن بست، با اشتراک‌شان در جلسات کابینه جمهوری ا.ا و تمام شوراهای عالی ریاست جمهوری مرتبط به آن، منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزیدشان را در امور محوله خواهانم.

ممکن است شما دوست داشته باشید