روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فداکاری ها و زحمات استادان و معلمان این پدران معنوی نباید کم بها داده شود

سالروز یاد آوری و شمارش خدمات آموزندگی و زحمات فراموش ناشدنی مربیان و معلمان، این پدران معنوی و وارثان برحق و پیروان اولین معلم دین مقدس اسلام حضرت محمد مصطفی«ص» درست زمانی مورد بررسی و ارج گذاری قرار داده می شود که بالاثر ظلم و بیداد گری تعدادی از افراد خدا ناشناس که از سازمانهای جهنمی وابسته به خارج از کشور دستور گرفته و می گیرند شمار زیادی از معلمان و استادان گرانقدر کشور ما را به خصوص در ولایات دور افتاده از مرکز، شهید ساختند و دیگر برای آنان مجال ندادند که فرزندان صدیق و نوجوان کشور ما را آموزش بدهند، و این مربیان بادیانت کشور و داشته های علمی و فرهنگی تمام علمیت خود شان مدفون گردید و صدای رسای این معلمان زحمتکش در گلو خفه گردید تا دیگر نوجوانان را از راه علم و دانستن آگاهی ندهند و جرم آنان هم همین روشنگری و آگاهی دهی فرزندان این خاک بود و کوردلان که ترس از آگاهی اعمال شوم خود از طریق همین معلمان و شاگردان بادرک شان  داشتند، معلمان را به عنوان منبع اصلی آگاهی دهی و روشنگری افراد جامعه که مبادا روزی تمام کردار اعمال ناشایسته آنان برملا گردد به شهادت رساندند و با این عملکرد نهایت تأسف بار جاهلان کوردل، اکثراً نهال های برافراشته فرزندان سرزمین ما در طول سال های جنگ نسبت عدم آبیاری با علم و معرفت خشکید و به ثمر نرسید، فقط یاد و خاطرات این آموزگاران جان فدا، برای مردم این سرزمین علم دوست باقی ماند وبس.

نباید فراموش گردد که استادان و معلمان کنونی که پرورش یافته گان باغ علم و معرفت همان استادان به خاک خفته اند، امروز در عالمی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی پروسه آموزشی را ادامه می دهند و همگام با تمام کم مهری ها و عدم رعایت عدالت زمامداران پرحرف و کم عمل که وعده های غیر عملی می دهند، بازهم با انجام فعالیت آموزنده خویش حیات وزندگی پر از مشکلات و نابسامان خود را با فرزندان قد و نیم قد خانواده خود با تمام حوصله مندی و انتظار های غیر عملی به سر می برند و مشکلات مزیدی در پروسه آموزش فرزندان کشور و برای بدست آوردن معاش ناچیز و بخور نمیر خود که اکثراً در خانه های کرایی واتاق های تنگ تاریک خانه های مردم زندگی می کنندروزگار بگذارنند.

این درحالیست که اکثر اوقات معلمان بیچاره سه یا چهار ماه پی در پی معاش خود را بدست آورده نمی توانند. تعداد زیادی از معلمان در طول ده سال گذشته از پروسه اصلاحات اداری تا اکنون نتوانستند که از امتیازات رتبوی خود استفاده کنند تا مشکلات اقتصادی آنان مرفوع گردد مجبور هستند تا با همان معاش قدیمی خود گذاره نموده زندگی خود را پیش ببرند.

این مشکلات استادان تهی دست درست زمانی به بررسی گرفته می شود که امروز ۱۳ میزان مطابق پنجم اکتوبر از سالروز پر افتخار و خدمات فراموش ناشدنی معلمان واستادان گرانقدر به عنوان روز جهانی معلم گرامیداشت به عمل می آید. در حالیکه این روز خجسته و پر میمنت جهانی را برای تمام استادان عالیقدر و معلمان با صبر و پرحوصله کشورمان تبریک و تهنیت عرض می داریم، امیدواریم که سالهای آینده این روز وروزگار معلم در شرایط صلح آمیز و دور از دغدغه های مشکلات اقتصادی و ناآرامی های ناشی از جنگ تجلیل گردد و دیگر معلمان گرامی کشور ما مشکل به دست آوردن نان بخور و نمیر در برابر تمام استادان و مامورین معاش بگیر وجود نداشته باشد و آتش جنگ خاموش و فرزندان این کشور جنگ زده دیگر در آتش غضب و ظلم خانمان سوز وابسته به خارج کشور و آرمان های پلید آنان نسوزند ودر فضای صلح و آرامش زندگی کنند و با خاطر آرام پروسه آموزش را در مکاتب و مدارس کشور به پیش ببرند، از زمامداران کشور توقع برده می شود که مطابق به وعده ها وتعهدات خویش در قبال بهبود بخشیدن زندگی کارمندان دولت به خصوص معلمان گرانقدر که هر کدام از همین افراد مقتدر و چوکی نشین روزی به عنوان شاگرد و دانش آموز نزد همین معلمان آموزش دیده اند و از برکت داشته های علمی همین استادان امروز برمسند قدرت تکیه زده اند.

نبایدخدمات جانی و از خود گذری استادان را فراموش کنند و حقوق آنانرا که مطابق قانون اساسی کشور است ادا نکنند.

انتظار می رود که به خاطر ارزشمندی این روز واهمیت بخشیدن به خدمات فراموش ناشدنی استادان و آنچه که در لابلای صحبت های خود و پیام خویش برای معلمان وعده می دهند، در اجرا و تطبیق آن اقدام جدی نمایند و نگذارند که دیگر استادان زحمتکش کشور ما که روشنگران افکار جوانان این سرزمین اند در خانه های کرایی و نم ناک زندگی کنند، حداقل برای آنان یک سرپناه ولوکه از گل و خاک باشد تهیه و سپرده شود تا از سرگردانی در پی پیدا کردن خانه های کرایی نجات پیدا کنند و بافکر آرام فرزندان این کشور را آموزش بدهند.

به امید این روز و آن لحظاتی که برای معلمان و استادان که روزی ما نیز شاگردان همین استادان بودیم و از برکت لطف و مرحمت آنان چیزی آموختیم و امروز قلم بدست گرفته درد و اندوه، خوشی و سرور مردم کشور خود را به رشته تحریر در می آوریم، خداوند«ج» برای ما و استادان محترم روز و روزگار خوب صحت و سلامتی را در پرتو صلح و آرامش ارزانی فرماید و مارا از شر دشمنان نابکار وابسته به خارج نجات دهد. نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید