روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فاضل سانچارکی: روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با شکوه تر تجلیل شود

جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون برگزاری تجلیل از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور دیروز به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، در این کمیته نماینده های وزارت های دفاع، معارف، حج و اوقاف و نماینده های دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، شاروالی کابل، رادیو و تلویزیون ملی و سایر اعضای کمیته فرهنگی اشتراک داشتند.

فاضل سانچارکی تاکید کرد که  کوشش شود این روز با شکوه تر تجلیل شود.

در این جلسه وظایف و مکلفیت های اعضای این کمیته مشخص شد و نیز اعضای کمیته تاکید کردند که باید در تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از مبارزات و فداکاری های این نیروها قدردانی شود.

به گفته اعضای این کمیته برنامه های خاص در نهم حوت به مناسبت تجلیل از این روز برگزار خواهد شد.

کمیسیون برگزاری از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور به ریاست شریف یفتلی لوی درستیز کشور تشکیل شده است که داری چندین کمیته می باشد و کمیته فرهنگی یکی از آن کمیته می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید