روزنامه ملی انیس

غمشریکی رئیس جمهور با خانواده جنرال عبدالغفور

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با خانوادۀ شهید جنرال عبدالغفور محمود معاون ریاست امنیت ملی ولایت بغلان، که از سوی دشمنان وطن در مسیر راه به شهادت رسید، غمشریکی نمود.

رئیس جمهور کشور، شهید جنرال عبدالغفور محمود را جنرال با افتخار و با پشتکار خواند و از شهامت و فعالیت های وی در راستای مبارزه با دشمن، به نیکی یاد کرد. همچنان رئیس جمهور غنی ضمن اتحاف دعا به روح شهید جنرال محمود به خانواده نامبرده آرزوی شکیبایی نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید