روزنامه ملی انیس

غرس نهال توسط معاون دوم رئیس جمهور

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور قبل از ظهر دیروز به امید سرسبزی و آبادانی کشور، چند اصله نهال را در محیط قصر صدارت عظمی غرس کرد. معاون دوم رئیس جمهور از شهروندان کشور خواست که برای کمک به حفظ محیط زیست کشور، در سرسبز نگهداشتن محیط زندگی شان تلاش نمایند.

اعضای دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در این برنامه، معاون رئیس جمهور را همراهی کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید