روزنامه ملی انیس

عیادت مشاور شورای امنیت ملی ازمریضان شفاخانه غازی امان الله خان

داکتر حمد الله محب مشاور شواری امنیت ملی درروز نخست عید سعید اضحی ، از مجروحان و مریضان شفاخانه غازی امان الله خان درکابل، عیادت کرد .

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی به آژانس باختر:  مشاور شواری امنیت ملی درجریان این عیادت، برای مجروحان و مریضان شفاخانه غازی امان الله خان ، آرزوی شفای کامل کرد. وی  مجروحان را افتخار نظام و کشوردانست و گفت که  هیچگاه قربانی های آنان فراموش نخواهد شد وتأکید کرد که مسئولان مربوط درتداوی مجروحان ازهیچگونه تلاش دریغ نورزند.

همچنان مشاورشورای امنیت ملی از داکتران مؤظف و سربازن تشکر کرد که درروز های عید سعید اضحی ، دور ازخانواده های شان درخدمت مریضانوتأمین امنیت آنان قراردارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید