روزنامه ملی انیس

عزیز رفیعی: هر قدمی که برای صلح درکشور برداشته شود اثر گزار است

به تاریخ ۹ثور سال روان لویه جرگه مشورتى صلح با اشتراک بیش از ۳ هزار تن از سراسر کشور در کابل برگزار شد این جرگه پس از پنج روز کار به هدف ختم جنگ و أمین صلح در کشور قطعنامه ۲۳ ماده یی صادر نمود، خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از صاحب نظران در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.

درنخست حمیده وردک یک تن از فعالان مدنی در ارتباط به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در افغانستان گفت: در کل لویه جرگه مشورتی می تواند برای افغانستان یک جبر سیاسی باشد به دلیل این که از لحاظ قانونی همه مشورت هایی که باید با مردم عامه صورت بگیرد به جرگه راجع می شود.

برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح خصوصیات و یا ارزش های حقوقی خود را دارد که متأسفانه ما کمتر توانستیم از این لحاظ روی موضوعات حقوقی صحبت کنیم.

 ولی در حقیقت لویه جرگه مشورتی صلح،معلوم کرد که خواست مردم افغانستان چه است در این شکی وجود ندارد که تمام مردم افغانستان از جمله سیاسیون و فعالان مدنی این کشور صلح می خواهند اما صلح روی کدام اساس و بحث باید در کدام محدوده باشد روی همه این میکانیزم در جرگه یاد شده بحث شد که ما  باید چگونه روند را در نظر بگیریم و کدام ارزش ها و نقاط مثبت در آن وجود داشته باشد.

مسائل آتش بس، تعدیل قانون اساسی در صورتی که دستآورد ‍۱۸ سال گذشته حفظ باشد و حقوق شهروندان را محدود نسازند ، روی چگونگی تبادله زندانیان که کمیسیونی در این عرصه ایجاد شود و کمیسیون یاد شده بتواند روی تمام موارد حقوقی بحث کند و بعداً روی آن کار شود.

همچنان موضوع صلح بین الافغانی بود که هیچ کسی از هیچ آدرس خارجی در مورد بحث صلح افغانستان نشست های جداگانه و یا هم نشست های که از آدرس مردم افغانستان باشد انجام داده نمی تواند.

خانم وردک می گوید:اگر جنگ  جنگ مردم افغانستان است و ما وارث و قربانی جنگ جاری در افغانستان هستیم باید اولین نقطه بحث صلح در افغانستان باشد.

وی گفت: منحیث یک زن افغان از همه نیروهای درگیر جنگ به خصوص طالبان مسلح تقاضا می کنم که دیگر از جنگ در افغانستان خسته شدیم در این جنگ تنها ما ضرر نمیبینیم آنها هم ضرر میبینند اولاد های آنها هم بی سرنوشت می شوند بناءً گروه های درگیر، از جنگ دست بکشند از طریق گفتگو های بین الافغانی با دولت افغانستان یکجا شوند.

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی می گوید: من فکر می کنم که مسئله روشن است تا زمانی که امریکایی ها تصمیم خود را در مورد خروج شان از افغانستان نگرفته باشند مشکل افغانستان با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح حل نمی شود هر وقتی که امریکایی ها رسماً اعلان کردند که از افغانستان خارج می شویم باز می توانیم امیدوار باشیم که راه حل برای مشکل افغانستان پیدا شود.

عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان(مجما) در این ارتباط چنین گفت: هر قدمی که برای صلح در افغانستان برداشته شود مثبت می باشد و می تواند در روند صلح اثرگذار باشد.

تا زمانی که نقش و مسئولیت ها تعیین نشود به نظر من به نتایج مطلوب نمی رسیم اما هر گفتمانی که در ارتباط صلح صورت بگیرد  یک گام مثبت است و ما همیشه از آن استقبال می کنیم.

گفتنی است که همزمان با صدور قطعنامه ۲۳ ماده یی از سوی لویه جرگه مشورتی صلح،گروه طالبان مسلح با نشر خبرنامه یی پیشنهاد اعضای این جرگه را رد کرده اند. 

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید