روزنامه ملی انیس

عبدالمنان شیوای شرق: حمایت از خبرنگاران و توسعه فرهنگی مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است

وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال روان خورشیدی در بلخ دو ساختمان معیاری برای کتابخانه‌عامه و موزیم و یک ساختمان برای ریاست اطلاعات و فرهنگ اعمار می‌کند. به گزارش یعقوب آزرده، خبرنگار محلی آژانس باختر، عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای وضعیت فرهنگی و بازدید از ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به شهرمزارشریف سفر کرد، در مورد وضعیت فرهنگی در کشور صحبت کرد و بر حمایت از بخش‌های فرهنگی و نویسندگان در کشور تأکید کرد. وی گفت که تطبیق قانون رسانه‌های همگانی حمایت از خبرنگاران و توسعه فرهنگی مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: قرار است در سال‌روان خورشیدی این وزارت در بلخ سه ساختمان معیاری برای خود ریاست اطلاعات و فرهگ، موزیم و کتابخانه‌عامه اعمار کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید