روزنامه ملی انیس

عبدالرحمن منگل سخنگوی والی ولایت میدان ورد ک :  مخالفان مسلح دولت پلچک  های منطقه  شاه تررا منفجر ساخته تا مانع رفت و آمد وسایط باربری شوند

پرسش: آقای منگل  طالبان به چه منظور بالای ولسوالی سید آباد حمله نمودند ؟

پاسخ : در هفته قبل دشمن با استفاده از تاریکی  شب بالای پوسته امنیتی ولسوالی سید آباد از چهار سمت حمله شان را برای تصرف این ولسوالی آغاز نمودند ، که خو شبختانه با مقاومت شدید نیرو های امنیتی حمله تروریستان عقب زده شد و دشمن در این حمله با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی گردید در این درگیری ۲۵ تن از افراد مسلح دشمن کشته شد .  در حال حاضر ولسوالی زیر کنترول نیرو های امنیتی قرار دارد و ضعیت به حالت نور مال برگشته است اما  شاهراه نمبریک که ۱۴ ولایت کشوررا به مرکز و مرکزرا به  ولایت  ها وصل میکند یعنی منطقه شاه تر  توسط دشمنان ترقی و آسایش مردم یکی از پل های ارتباطی این جاده انفجار داده شده و   به کلی تخریب گردیده  است از این رو وسایط بزرگ و بار بری نمی تواند از این محل عبور ومرور نماید ده ها وسایط  بار بری از سوی  دشمن در این جاده توقف داده شده است و کلید های این وسایط را از نزد دریور ان گرفته اند ، دشمن تلاش دارد تا این جاده را بروی ترافیک و مردم به صورت دوامدارمسدود نماید  در این حال نیروهای امنیتی ما تلاش دارند که دشمن را از مسیر جاده عمومی پاکسازی و  جاده رابه روی ترافیک باز نماید . به مردم شریف خود اطمینان میدهیم که به  زود ترین وقت این جاده به روی ترافیک  وو سایط  بزرگ باربری  باز خواهد شد .

پرسش: در کل وضعیت عمومی در ولایت میدان وردک چگونه  تهدیدات دشمن بر کدام ولسوالی ها  بیشتر است آیا دولت برای رفع تهدیدات اقدام نموده یاخیر ؟

 پاسخ :به جز از ولسوالی های دایمیرداد و جغتو که زیرتهدیدات بلند امنیتی قرار دارند ، به صورت عموم ولسوالی های دیگر چون چک ، نرخ ، جلریز ، بهسود اول و بهسود دوم به شمول مرکز ولایت امن بوده هیچ نوع تحرک دشمن وجود ندارد تنها مشکلات امنیتی  در این اواخر به ولسوالی سید آباد رخ دادکه انشاء الله به زود ترین وقت ممکن دشمن  در اطراف  ولسوالی سرکوب خواهد شد .

پرسش : از اثر حمله گروهی مخالفان مسلح  دولت در ولسوالی سید آ باد چه مقدار خساره به مردم محل و یا به ادارات حکومتی وارد شده است ؟

پاسخ : خوشبختانه از اثر حمله دشمن بر ولسوالی سید آباد به مردم محل کدام خساره مالی و جانی ببا ر نیامده چون در محل درگیر ی، منازل اهالی وجود ندارد تنها برای ساختمان ولسوالی و پوسته های امنیتی خساره اندک رسیده است کمیسیونی از سوی مقام ولایت برای تثبیت خساره توظیف شده هر زمانی که خساره وارد شده از سوی کمیسیون  تثبیت و بررسی  شد آن را با رسانه ها و مردم شریف افغانستان شریک خواهیم ساخت .

پرسش: آقای منگل  بعد از عقب زدن طالبان از شهر غزنی رسانه های داخلی و خارجی گزارش دادند که تعداد زیادی از افراد خارجی که در ترکیب دشمن بر شهر غزنی حمله کرده بودند در جریان درگیری از سوی نیرو های دلیرامنیتی  کشور کشته شده بودند که اجساد آنان در میدان جنگ  باقی مانده بود آیا در حمله بر ولسوالی سیدآباد افراد خارجی کشته شده اند ؟

پاسخ : تا اکنون اجساد  افراد مسلح خارجی که در میدان جنگ در ولسوالی سید آباد به دست نیرو های امنیتی افتاده باشد تثبیت و مشخص نشده است اما بار ها در ولایت های دیگر شنیده شده که اتباع خارجی در حمله گروهی طالبان کشته شده و اجساد آن ها در میدان های نبر د باقی مانده  تا جایکه معلوم است در حمله بر ولسوالی سید آباد خود طالبان محل  و ولایت های همجوار بودند اما دور از امکان نیست که اتباع خارجی به خصوص از کشور های همسایه در ترکیب طالبان در حمله بر ولسوالی سید آباد اشترا ک کرده باشند .

پرسش : کار زار  انتخابات پارلمانی از سوی کاندیدان  در ولایت میدان وردک چگونه پیش میرود ، کمپاین ها چگونه است ،آیا تا حال مواردی وجود داشته  که  کاندید مشخص و یا چند کاندید تهدید شده باشد ؟

پاسخ : به اسا س قانون انتخابات که اجازه کمپاین را برای کاندیدان و نامزادان انتخابات پارلمانی داده است کاندیدان  پارلمان در ولایت میدان وردک به صورت نورمال همه روز ه کمپاین های شان را برگزار مینمایند با مردم نشست های را انجام میدهند مردم میدان وردک مانند هموطنان ما در دیگر ولایت ها علا قمندی زیاد برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه دارند  تا فعلاًهیچ موردی مبنی بر موانع ویاتهدید از سوی  دشمن و یا افراد دیگرشنیده نشده و نه هم از سوی کدام کاندید شکایتی صورت گرفته است ، کپماین ها ی کاندیدان به شکل نورمال ادامه دارد  رهبری ولایت به خصوص نیرو های امنیتی ما وظیفه تاًمین امنیت   کاندیدان و هوا داران شان را دارند  .ما از تمام مردم شریف میدان وردک خواهان همکاری صادقانه با نیرو های امنیتی می باشیم و از آنها تقاضا داریم تا برای دشمن اجازه ندهند که از منازل و باغ‎های‎شان  به عنوان  سنگر دشمن  علیه خودشان استفاده نمایند 

و — م

ممکن است شما دوست داشته باشید