روزنامه ملی انیس

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور: برای ۲۱۱۶ خانواده بیجا شده مبلغ سی میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته است

ولایت غور در غرب کشور موقعیت دارد که مانند اکثر  ولایات کشور  از گزند روز گار دور نبوده دشمن  درآنجا فعالیت های جنگی داشته است همچنان در ۱۸ سال گذشته چندان توجه برای باز سازی و ایجاد زمینه های کاری در این ولایت  نشده است گزارشگر روز نامه ملی انیس مصاحبه ای را به عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور پیرامون وضعیت امنیتی این ولایت  انجام داده که خدمت خواننده گان روز نامه تقدیم می گردد.

پرسش: آقای خطیبی: در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت غور را چه گونه ارزیابی می نمایید ؟

پاسخ : ولایت غور از جمله ولایت های مرکزی افغانستان می باشد که بیشترین ساحات این ولایت را کوه های سر به فلک کشیده احتوا کرده  است. طالبان مسلح در ولایت غور در هوای گرم فعالیت های ضد بشری را انجام میدهند و تحرکات جنگی  دارند  اما اکنون که در ولایت غور برف باری های سنگین صورت گرفته وراه های مواصلاتی چندین ولسوالی به روی ترافیک مسدود شده است فعالیت جنگی تروریستان مسلح  نیز توقف گردیده است چون در هوای سرد نمی توانند که در برابر نیرو های مسلح ما مقاومت نمایند  طالبانی که در جریان سال از ولایات فراه ، هلمند ، سرپل و بادغیس در این جا با طالبان محلی برای خراب کاری میایند دو باره به محلات شان رفته اند و فعلاً تحرکات جنگی ندارند .

پرسش: چنانچه گفتید در صورت  برف باری راه های مواصلاتی چندین ولسوالی  به روی مردم و ترافیک مسدود می شود چند روز قبل گزارشهای نیز نشر شد که چندین عراده وسایط مسافرین زیر برف ها گیر مانده بودند آیا آنها نجات داده شدند ؟

پاسخ : ولایت غور در زمستان، بسیار هوای سرد توأم با  برف باری دارد زمانی که برف باری شود  راه مواصلاتی به روی مردم و ترافیک بسته  می شود باز کردن  راه ها مسئولیت وزارت های فواید عامه و انکشاف دهات می باشد گزارش های نشرشده که مردم زیر برف کوچ گیرمانده بودند راه مواصلاتی غور نبود بل راه مواصلاتی ولایت بامیان بود که در ساحات پنجاب چندعراده واسطه مسافرین زیر برف گیر مانده بودندکه نجات داده شدند  به فضل خداوند کدام تلفات را در پی نداشت. ده کیلومتر جاده   در نقاط مختلف ولایت غور موجود است که از نظر آسیب پذیری شناسایی شده در صورتیکه  در ایام زمستان راه مسدود می شود قرار داد پاک کاری آن با وزارت فواید عامه صورت گرفته و آن وزارت مکلفیت دارد راه را باز نماید  .

پرسش:چنانیکه  دشمن در زمستان  فعالیت کرده نمی تواند پس  چرا بالای مراکز شان عملیات صورت نمی گیرد ؟

پاسخ : در ولایت غور دو گروپ طالبان مسلح وجود دارد ، یکی طالبان محلی  است و گروپ دو م طالبانی اند که  از ولایت های فراه ، غزنی ، بادغیس ، سرپل و هلمند در این جا می آیند  زمانی که زمستان آغاز می شود دو باره به ولایت های شان میروند از این سبب بالای قرار گاه های آنها عملیات صورت نمی گیرد  چون موجود نمی باشند .

پرسش : قرار گزارش ها تعدادی از اهالی این ولایت نسبت جنگ و خشک سالی بی جا شده اند آیا با این بی جا شده گان کمک صورت گرفته است؟

پاسخ :  از اثر جنگ های  شدید دشمن و همچنان  خشکسالی  در حدود ۲۱۱۶ فامیل از محلات اصلی شان بی جا و در مرکز فیروز کوه جابجا شده اند تا حال نهاد های غیر حکومتی آنها را تحت پوشش کمک های خویش قرار داد ه است  وبرای همین تعداد فامیل سی میلیون افغانی کمک های نقدی  توزیع شده است و همچنان مواد غذایی و غیر غذایی را نیز کمک کرده اند ، اما نظر به این حالت و زمستان  سرد وبیکاری  این کمک ها بسنده نیست

باید کمک ها بیشتر شود .

پرسش : به اساس گزار ش رسانه ها، در ولایت غور افراد مسلح غیر مسئول  وجود دارد ایا تا حال جهت جمعاوری سلاح از نزد این گونه اشخاص اقدامی صورت گرفته است ؟ 

پاسخ : بلی در ولایت غور افراد مسلح غیر مسئول  وجود دارد این افراد برای مردم مزاحمت های را ایجاد کرده است از مردم اخاذی می کنند و برای مردم ولایت غور بی حد مشکل زا اند تعدادی از  این افراد از سوی ارگان های کشفی و امنیتی تثبیت  و گزارش  آن  به مقامات دولتی ارایه شده است پلان عملیاتی نیز ترتیب شده اما اینکه چرا تا حال عملیات صورت نگرفته باید جواب آن را ارگانهای مسئول بدهند چون در نظر است که عملیات مشترک با اشتراک قول اردوی ۲۰۷ ظفر انجام شود

پرسش : در صورتی که نیرو های امنیتی در ولایت غور  با دشمن در حالت جنگی قرار ندارند پس مصروف کدام برنامه امنیتی اند ؟

پاسخ : فعلاً در ولایت غور  نیرو های امنیتی ما مصروف فرار گیری آموز ش های نظامی و مسلکی می باشندو از سویی هم مصروف تدابیر امنیتی  در محلاتی که توظیف می باشند هستند   و برای مقابله با دشمن در آینده برنامه های اموزشی خویش را طرح ریزی می نمایند .  آن طوریکه لازم است  نیرو های امنیتی در ولایت غور به قدر کافی جود ندارد و قرار است که یک تشکیلات نظامی اردوی محلی که فعلا مصروف تعلیم و تربیه نظامی باشند در چوکات نیرو های امنیتی در ولایت غور افزوده  شود که با توظیف  شدن این نیرو ها  در محلات آسیب پذیر، دیگر مجال جنگ برای دشمن در سال آینده وجود نخواهد داشت  . 

پرسش : تقاضا ی شما از حکومت مرکزی برای سال های بعدی چیست ؟

پاسخ : اداره محلی ولایت غور تمام مشکلات کاری خویش را که باعث عدم پیشرفت در این ولایت شده است شناسایی نموده و آن را  برای اجراات به دولت مرکزی سپرده است ما منتظر اقدامات حکومت مرکزی می باشیم .

و- م

ممکن است شما دوست داشته باشید