روزنامه ملی انیس

عبدالاحمد علی یزدان پرست: یاد شهدای قیام چنداول را زنده نگه می داریم

از چهلمین سالگرد قیام چنداول و بزرگداشت از شهدای آن قیام و دوازدهمین سالگرد رحلت سالار قیام چنداول الحاج سردار نوروز علی هدایت گرامیداشت به عمل آمد. خبرنگار روزنامه ملی انیس در رابطه به موضوع و گردهمایی که در رابطه به یادبود از شهدای قیام چنداول صورت گرفته مصاحبه ای با عبدالاحمد علی یزدان پرست پسر الحاج سردار نوروز علی هدایت و وکیل شورای ولایتی ولایت کابل انجام داده که تقدیم می گردد.

یزدان پرست نخست در رابطه به هدف گردهمایی چنین گفت:

امروز ما در چهلمین سالروز قیام چنداول قرار داریم، همه ساله چنین گردهمایی از سوی ستاد برگزاری قیام دوم سرطان به شکل نمادین صورت می گیرد و هدف آن زنده نگهداشتن یاد و خاطره آن قهرمانانی که در آن عصر نثار گری کردند و حماسه آفریدند و به اشغال گران نه گفتند تا قیام های دیگر اوج گیرد.

بناءً جوانان و ریش سفیدان همه ساله در دوم سرطان گردهم آمده و همان پرچم را که قیام کنندگان با کلمه توحید برافراشته بودند به محل قیام برده و به همین شکل از آن روز تجلیل می نمایند. تا باشد که کارنامه ها  فداکاری های آن قهرمانان و نثارگران نسل به نسل باقی بماند و منحیث الگو و سرمشق در زندگی مردم برای آینده های شان باشد.

وی در رابطه به وقوع آن رویداد که چگونه و چرا اتفاق افتاد گفت:

زمانیکه حکومت داودخان توسط کمونیست ها سرنگون گردید و حکومت کمونستی دست نشانده روی کار آمد. روشن فکران و علمای افغانستان با راه اندازی یک قیام گسترده توانستند که برای اشغالگران ثابت سازند که توان مقابله با هر نوع تجاوز به خاک شان را حتا با امکانات اندک دارند هرچند اتحاد جماهیر شوروی به این عقیده بود که هیچ نیرویی نخواهد توانست تا در مقابل آنان استادگی نماید و جهان هم در هراس بود از اینکه افغانستان در اشغال شوروی قرار گرفته و شوری راه پیدا خواهد کرد به آبهای گرم و از آن طریق تهدیدی به اروپا و امریکا خواهد بود.

اما روس ها در آن زمان در محاسبه شان ایمان، باور و اعتقادات مذهبی و دینی مردم افغانستان را فراموش کرده بودند روی همین دلیل مردم افغانستان که از اشغالگری شدیداً نفرت داشتند دست به قیام زدند باید گفت در قیام چنداول در آن وقت مردمان با احساس و بادرک که حتماً نوشتن و خواندن را یاد نداشتند و با ایمان کامل و اراده راسخ با قیادت پدر بزرگوارم الحاج نوروز علی «هدایت» دست به قیام و مبارزه زدند و توانستند نیروی اشغالگر را به خاک و خون یکسان سازند که گفته می توانیم جهاد مردم افغانستان از همانجا آغاز شد.

مسعود نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید