روزنامه ملی انیس

طیبه مشعل: از جنگ خسته شده ایم خواهان صلح در کشور هستیم

مولوی محمد هارون هارونی یک تن از عالمان دین در رابطه به نشست صلح و تأمین امنیت در کشور می گوید: این چندمین نشست است که دربیرون افغانستان در رابطه به صلح برگزار میگردد و طوری که معلوم است جنگ جاری از لحاظ آموزه های دینی مشروعیت ندارد زیرا جنگ در برابر برادر مسلمان توجیه دینی و اسلامی ندارد بخصوص در برابر مردم بی دفاع و مظلوم افغانستان که به اشاره استخبارات بیرونی تحمیل شده است،  نشستی که درکشورعربستان دایرگردید امام کعبه نیز آنرا تقبیح نموده گفت که جنگ کنونی افغانستان غیر قابل تحمل بوده صلح خواهان، مسلمان کامل و کسانی که جنگ میخواهند پیروان راه شیطان اند. همینگونه علمای سراسر جهان جنگ جاری کشورما را که هرروز افراد بی گناه قربانی شده علمای دینی به شهادت میرسند تقبیح نموده و فتوا صادرکردند که این جنگ حرام است باید طالبان به صلح و مذاکره روی بیاورند از جنگ و برادرکشی دست بردارند، بناءً خواست همه ما ختم جنگ و آغاز مذاکرات صلح و حل اختلافات ذاتالبینی است باید طالبان به خواست مردم لبیک گویند و از جنگ و ویرانی دست بکشند، زیرا جنگ به نفع دشمنان کشوراست. جنگ جز بدبختی و ویرانی ارمغان دیگرنداشته. جا دارد تا اختلافات و مشکلات موجود را از راه مذاکره و مفاهمه حل ساخته، خواست همه ملت افغانستان از حکومت و دولت افغانستان و جامعه جهانی اینست که نباید دستاوردهای یک ونیم دهه قربانی گردد.

طیبه مشعل فعال حقوق زنان در مورد برقراری صلح و ثبات در کشور گفت: صلح یک نعمت بزرگ الهی است مردم افغانستان بیشتر از همه به صلح ضرورت دارند و از جنگ تباه کن خسته شده اند و خواهان یک صلح پایدار درکشور اند. چون ایجاد یک جامعه سالم و با ثبات بدون صلح امکان پذیر نیست، تأمین صلح در یک جامعه موجب پیشرفت های سیاسی‌، اجتماعی، فرهنگی، محیطی اقتصادی، خانوادگی و حتی فضای امن برای قشر آسیب پذیر میباشد. ملت ما در عدم صلح هیچ وقت به سرفرازی و سعادت که حق اساسی آنان است دست نمی یابند، زیرا ادامه جنگ باعث عقب ماندگی اجتماعی و محروم شدن نسل جوان از ادامه تحصیل و دانش است. راه رسیدن به صلح وابسته به، اتحاد، اتفاق همبستگی، انعطاف پذیری، ازخودگذری تطبیق عدالت، تأمین روابط نیک وسالم همدیگرپذیری، احترام و رعایت حقوق مساوی همه اقشار مختلف جامعه و نه گفتن به تعصب، تبعیض، نفاق، کدورت نفرت، خودخواهی، دامن زدن به اختلافات مذهبی، فرهنگی، سمتی، قومی زبانی، اجتماعی، و حتی حق تلفی حقوق دیگران است. باید وحدت ملی را در شعارنه، بلکه در عمل پیاده سازیم. صلح هدیه نیست که از کسی گرفت، بلکه صلح با اتحاد و وحدت تمام اقشار یک جامعه بدست میاید. صلح از راه جنگ امکان ندارد. هم چنان پیام من به جوانان تحصیل یافته اینست به تفرقه، نفاق تبعیض، تعصب نه بگویند خصوصاً وقتی داخل سایت های اجتماعی شویم اختلافات سمتی قومی و زبانی آشکارا موجود است. خواست همه مادران از طرف های درگیر و حکومت اینست که جوانان را دیگر وسیله رسیدن به اهداف شوم شان قرار ندهند. جوانان باید درک داشته باشند تا چی وقت فرار از وطن نگذاریم به سرنوشت ما معامله کنند. مسئولیت بزرگی بدوش علمای دینی است باید ارزش های اسلامی و دینی را بطور دقیق به مردم بفهمانند همه در حالیکه در یک جامعه کاملاً اسلامی زندگی داریم پس برای چیست اینقدر بدبختی؟ خانم طیبه مشعل کسی است که در اثر جنگ های خانمانسوز مدت زیادی زندگی اش را در مهاجرت سپری کرده است وی می گوید که دیگر نباید دوره تاریک گذشته حکم فرما شود با تجربه تلخ که از مهاجرت داریم افغانها در کشورهای بیگانه با صدها مشکل مواجه شده تحقیر؛ توهین، ولی حالاکه دوباره به کشورخود آمدیم میخواهیم در فضای امن و صلح زندگی کنیم. خواست همه‏یی افغان ها امن و آرامش در کشور است.

محمد محرابی باشنده ناحیه سوم شهر کابل نظر اش را در مورد صلح چنین میگوید: همه خواهان یک صلح دایمی در کشور رنج دیده خود هستیم افغانستان که بنام قلب آسیا نامیده میشود امروزه این قلب پر از درد و مشکلات است ما دیگر تحمل این همه نابه سامانی ها را نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم و هر روز بنام های مختلف کشته میشویم ما هم حق زندگی در فضای امن داریم خانواده‏های بزرگان و رهبران کشور در بیرون از کشور زندگی میکنند، ولی صرف مردم ستم دیده قربانی همه بدبختی ها شده دیگر جنگ و خونریزی بس است. اسلام دین وحشت و ترور نیست، بلکه دین برادری و اخوت میباشد ما سه روز تجربه صلح را دیدیم، اما ای کاش این تجربه تمدید میشد تا کدورت ها و نفرت جای‏شان را به صمیمیت و برادری تبدیل میکرد. ما باید بازوی یک دیگر باشیم و دیگر نباید اشک مادران و پدران ریختانده شود لذتی که در صلح است در جنگ نیست.                     

حبیب الله ایمان

ممکن است شما دوست داشته باشید