روزنامه ملی انیس

طولانی ترین مهتاب گرفتگی قرن ۲۱ در شب جمعه

این مهتاب گرفتگی برای سه ساعت به گونه واضح در افغانستان و کشور های همجوار قابل دید است

شیخ علی احمد فکور منجم وستاره شناس شهیرکشورمیگوید ما شب جمعه شاهد طولانی ترین مهتاب گرفتگی قرن ۲۱ خواهیم بود.

فکورکه با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد یاد آور شد که ساعت نه و چهار دقیقه جمعه شب ۵ اسد به وقت افغانستان  خسوف ( مهتاب گرفتگی ) رخ خواهد داد که سه ساعت دوام میکند خسوف از ساعت نه و چهار دقیقه تا دوازده وچهار دقیقه به وقت افغانستان ادامه میابد  که در افغانستان و کشور های همجوار آن به گونه واضح قابل دید خواهد بود

به گفته فکور مهتاب گرفتگی  ۵ اسد بزرگ ترین مهتاب گرفتگی قرن بیست یک میباشد که دراین حالت مهتاب کاملا  رنگ سرخ را به خود میگیرد

وی افزود که در این شب مریخ در نزدیکی مهتاب به شکل جسم روشن در قسمت شرق آسمان دیده می شود وهمچنان زحل و مشتری همآن شب در آسمان قابل دید خواهند بود فکور تعبیر ها در خصوص خسوف  و کسوف را شرعی نمیداند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید