روزنامه ملی انیس

طرح جامع و یکسان، متضمن موفقیت

باوجود این که تاریخ برگزاری نشست استانبول تا اکنون مشخص و نهایی نشده است، اما منابع دیپلوماتیک گفته اند که ۲۷ حمل به عنوان زمان احتمالی برگزاری نشست استانبول تعیین شده است، اما این امر یقینی است که نشست استانبول برگزار می شود، زیرا تلاش برای پایان جنگ در افغانستان، وارد فاز جدیدی شده است.
هرچند شماری این نشست را سرنوشت ساز می گویند، اما تعدد طرح ها ودیدگاه ها از سوی احزاب سیاسی، جهادی و نهادهای ملی، نگرانی ها را در افکار عمومی به بار آورده است که ایجاب می کند، هیئت جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست با یک طرح واحد شرکت و با قاطعیت و درایت از دستاوردهای این همه سال های پسین، حراست و حفاظت نماید، زیرا این دستاوردها با خون هزاران جوان متعهد این سرزمین بارور گردیده و امروز به ثمر نشسته است.
هرچند شورای عالی مصالحه ملی به تازگی تأکید کرده که تا اکنون ۳۰ طرح در مورد صلح را دریافت و طرح های پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور نیز بررسی شده است، اما مشرانو جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این مجلس از سیاست گران کشور خواست که واقعیت های عینی و دستاوردهای دو دهه گذشته به شمول حقوق زنان، حفظ نظام، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی، حقوق متضرران جنگ، حفظ و قربانی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در نظر گرفته شود و با یک صدا و با قاطعیت از آنها دفاع کنند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه در نشست عمومی آن مجلس گفت که برای حفظ نظام کنونی هزاران جوان جان های شان را از دست داده اند و نباید برای فروپاشی آن خیال پردازی شود، سیاستگران باید از یک تربیون سخن بزنند و یک طرح جامع داشته باشند.
روی این اساس مردم افغانستان نیز انتظار دارند که پیامد نشست ترکیه که قرار است در آن هیئت جانب دولت افغانستان، سیاستگران کشور، نمایندگان طالبان و نمایندگان شماری از کشور های منطقه وجهان در آن شرکت کنند، به تأمین صلح و ثبات دایمی و یک صلح عادلانه که تمام مردم افغانستان خود را در آن مصؤن احساس کنند، بیانجامد، زیرا امروز افکار عمومی بر ادامه جمهوریت در کشور تأکید دارد و از شاملان حوزه جمهوریت نیز می خواهد که فرصت ها را با چانه زنی ها نابود نکنند، چون توافق نظر و وحدت عمل در چنین شرایط می تواند از ارزش ها و دستاوردهای ۲۰ سال پسین حراست نماید.
بناءً نظر به شرایط کنونی نیاز است که هیئت جانب دولت افغانستان موضع یک سان داشته باشد و با یک طرح واحد در نشست ترکیه شرکت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید