روزنامه ملی انیس

طالبان باید بدانند که دولت افغانستان تصمیم نهایی را می گیرد

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه  امریکا  برای افغانستان ، بعد از انجام مذاکرات شش روزه بانمایندگان طالبان به کابل آمد تا جزئیات مذاکرات دوحه را،  با مقام های  افغان شریک سازد .

زلمی خلیلزاد ضمن ارائه معلومات به مقامات حکومت افغانستان، معلومات نادرست و شایعات نشر شده از سوی رسانه های داخلی و بین المللی در خصوص مذاکرات با طالبان در دوحه را رد کرده، گفت که در مورد ساختار نظام آیندۀ افغانستان با طالبان هیچگونه گفتگو و بحثی صورت نگرفته است.

وی افزود که موضوع حکومت موقت به گونه کامل نادرست است و در این صحبت ها هیچگونه بحثی روی آن صورت نگرفته است و در صلاحیت و مسئولیت من هم نمی آید موضوع صلاحیت من این است که تنها زمینۀ مذاکرات بین الافغانی را فراهم نمایم.

داکتر خلیلزاد خاطرنشان کرد که با طالبان تنها روی مسئله آتش‌بس بحث نموده، اما تا هنوز در این خصوص کدام پیشرفتی صورت نگرفته است.

داکتر خلیلزاد گفت که در مذاکره با طالبان، امریکا با تأکید گفته است که برای رسیدن به صلح دوامدار، یگانه راه حل مذاکرات بین الافغانی می باشد.

وی افزود که طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده اند، اما تا هنوز جانب امریکا با آنان در این خصوص به هیچگونه توافقی نرسیده است. وی افزود: اگر در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان هر گونه تصمیمی گرفته شود، در زمان معینۀ آن در هماهنگی با دولت افغانستان تحت بحث تفصیلی قرار می گیرد.

داکتر خلیلزاد در مورد اینکه آیا طالبان در خصوص مذاکرات بین‌الافغانی تصمیم می گیرند و یا خیر، گفت که برای تعقیب موضوعات باقی مانده باز هم با طالبان دیدار خواهد کرد.

نمایند گان وزارت خارجه امریکا  و طالبان یک دوردیگر از مذاکرات را درشهر دوحه قطر به پایان رسانیدند .

نمایندگان وزارت خارجه امریکا  وطالبان تا کنون چهار دور مذاکرات را با هم  سپری  کرده اند مگر درهیچ یک از آن ها ،نماینده  دولت  افغانستان حضور نداشت.درحالیکه امریکا وسایرمتحدان حکومت افغانستان تأکید دارند  که  مذاکرات باید بین افغان ها باشد و آنها (خارجی ها) تنها بستر ساز این روند  اند.

حالا که حرف رسانه ها ،  از توافق امریکا  وطالبان از سوی زلمی خلیلزاد یک شایعه خوانده شده است، پس کشورهای تسهیل کننده صلح باید این روند را در تبانی با دولت افغانستان به پیش برند تا اینکه هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد.

رئیس جمهور غنی اخیراً درحاشیه نشست جهانی  اقتصادی درشهر داووس سویس  خاطر نشان  کرده بود  که  ماموریت اصلی  زلمی خلیلزاد  ، کشانیدن طالبان به میز مذاکره  با دولت افغانستان است  واین  دولت  افغانستان است که تصمیم نهایی رامی گیرد.

نفس مسئله نشان می دهد که خلیل زاد  ، ماموریت  خود را  درک کرده است  با آنکه رسانه ها از توافق طالبان و امریکا  درنشست شش روزه دوحه ، حرف های داشتند مگر نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا ، آن را تائید  نکرده است بل برنشست  رو در روی ، طالبان با دولت  افغانستان تأکید کرده است .

در حالی که حلقات و کشورهای  معین  وجود دارند که تلاش کرده اند  تا مسیر تحولات در ماههای اخیر را به سود  طالبان چرخ  دهند  و دراین  کارموفق هم بود ه اند  مگر این سود جویها برای طالبان یک حرکت  کاذب است  زیرا طالبان با آنکه  مدعی  اند جنگ شان با نیروهای  خارجی است  مگر تحجر آنها دربرابر مردم  افغانستان ادامه دارد  آنها درجنگ ویرانگر شان به مردم عادی و نظامیان افغان آسیب می رسانند  همچنان خشن باقی مانده اند  از انفجار ، انتحار ، ماین گذاری وقتل افغان ها دست نکشیده اند .

باآنکه  این  گروه تلاش کرده است تا به عنوان یک  بازیگر سیاسی  وارد صحنه شود مگر لجاجت آنها که حاضر نیستند با دولت  افغانستان وارد  گفتگو شوند  نمایانگر آن است که طالبان  با منطق ، سیاست ، ، تفاهم ومفاهمه هنوز فاصله  زیاد دارند  .

طالبان تسهیل کنند گان مذاکرات میان افغان ها را ،  طرف مذاکره می دانند  اگر دقیق شوند و با  منطق سلیم  وارد  عمل شوند طرف اصلی  آنها دولت  افغانستان  است  . مگر آنها درک این مسئله را ندارند

طالبان باید بدانند که این افغان ها اند که  فرهنگ  ، زبان و درد مشترک  شان را می دانند  و می  توانند  زودتر به تفاهم  برسند.

گره  کورمشکل موجود درکشور ، زمانی  باز شده می تواند که دوطرف اصلی منازعه (دولت و طالبان ) باهم  دور یک میز قرار گیرند  و با درک یک دیگر به تفاهم  برسند .   ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید