روزنامه ملی انیس

ضرورت حمایت کشورهای منطقه و جهان از افغانستان

نوزدهمین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه گذشته در حضور رؤسای کشورهای عضو و ناظر این سازمان در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. در این نشست موضوعات همچو اثر بخشی این سازمان در منطقه، توسعه، امنیت اطلاعات، حمل و نقل تدارکات، همکاری در زمینه امنیت به ویژه مبارزه با خطراتی که افغانستان را تهدید می کند مورد بحث قرار گرفت، همچنین برای بهبود وضعیت افغانستان، نقشه راه گروه کاری سازمان همکاری شانگهای- افغانستان نیز به تصویب رسید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در این نشست حضور داشت، طی سخنانی تأکید کرد که بدون شکل گیری یک اجماع منطقوی در باره صلح، رسیدن به یک توافق با طالبان زمان گیر خواهد بود.

همچنان وی افزود که افغانستان در حال ایجاد هماهنگی برای شکل گیری یک اجماع بین المللی برای آوردن صلح در این کشور است، هرچند رئیس جمهور از کشور خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که باید وابستگی طالبان به کشورهاییکه از طالبان حمایت می کنند از میان برداشته شود.رئیس جمهور همچنان اضافه نمود که باید، چارچوب منسجمی برای گفتگو با طالبان ایجاد شود، چارچوبی که به گفته او نیازمند شکل گیری یک ائتلاف منطقوی و بین المللی است.

رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست با سران کشورهای عضو این سازمان پیرامون مذاکرات صلح و روابط منطقوی، همچنان بهبود اقتصادی منطقه بحث و گفتگو کرد و سران این کشورها نیز از پروسه مصالحه به رهبری و مالکیت افغانان حمایت کردند، علاوه بر وعده همکاری، تعهد سپردند که در کنار مردم افغانستان در هر شرایط قرار خواهند داشت.رئیس جمهور غنی نیز خطاب به این کشورها گفت: تروریزم، جنگ و مواد مخدر نه تنها تهدیدی برای افغانستان است، بلکه این تهدید در درازمدت متوجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز خواهد بود.

روی این اساس از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواست که اگر می خواهند به معضل چند دستگی در باره صلح، دقت نمایند، یک ائتلاف منطقوی و بین المللی، برای صلح باید ایجاد شود تا این ائتلاف چارچوب منسجمی را برای گفتگو و مذاکره شکل دهد.

از اینرو اگر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می خواهند که از تهدید باالقوه تروریزم و سایر گروه های دهشت افکن در امان باشند، بهتر است تا پیش از اینکه فرصت ها از دست برود، افغانستان را در حرف نه، بل در عمل صادقانه همکاری نمایند، زیرا به درازا کشیدن جنگ باوجود اینکه حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را مساعد می سازد، در درازمدت تهدید بزرگی را نیز متوجه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد ساخت.

پس بهتر است تا کشورهای همسایه، منطقه و جهان در تبانی باهم این معضل را از ریشه خنثی سازند و بیشتر از این به گروه های تروریستی و دهشت افکن مجال ندهند تا در این سرزمین اهداف و برنامه های حامیان شانرا تطبیق کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید