روزنامه ملی انیس

صندوق پولی حمایت از کارکنان رسانه یی، با رویکرد مشارکتی، شفافیت و حسابدهی، عنقریب به فعالیت آغاز می کند

عبدالمنان شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، می گوید که تا یک هفته آینده ” صندوق پولی حمایت از کار کنان رسانه یی ” به فعالیت آغاز خواهد کرد.
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به معرفی و آغاز فعالیت “صندوق پولی حمایت از کار کنان رسانه یی” که قبلاً به نام ” صندوق ملی حمایت از خبرنگاران” فعالیت می کرد، درمصاحبه با خبرنگارآژانس باختر گفت: ” بحث صندوق و مدد رسانی به خبرنگاران یکی از چالش های بسیار اساسی بود و از یک سال به این طرف درنبرد علیه کسانی که مسئولیت صندوق را به عهده داشتند، قرارداشتیم “.
او گفت: ” متأسفانه یک رویکرد مافیایی درصندوق وجود داشت، گروه اجرا کنندگان روند کار صندوق، استفاده جویی های شخصی داشتند، شفافیت و حسابدهی درکارشان وجود نداشت و صندوق مشکل مبانی وحقوقی داشت و به نام فرد بود و این موارد دلیل شد که صندوق را با رویکردی که داشت متوقف کنیم” .
وی، همچنان از رئیس جمهوری کشور سپاسگزاری کرد که طرزالعمل جدید را که وزارت اطلاعات وفرهنگ و مرکز رسانه های حکومت، ارائه کرده بودند، تأیید کرد.
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، افزود که درطرزالعمل جدید، نام صندوق تغییرکرده است و صاحب امتیاز و صاحب جواز صندوق، خود صندوق است و حتی مدیر مسئول صندوق هم خود صندوق است .
او اضافه کرد که نام صندوق قبلاً ” صندوق ملی حمایت از خبرنگاران ” بود و درجواز جدید ملکیت آن مربوط به صندوق خبرنگاران است و دراختیار هیچ فردی نیست و نام صندوق، ” صندوق پولی حمایت از کارکنان رسانه یی ” است و کمره برداران، خبرنگاران و افرادی که درنهاد های رسانه یی کارمی کنند، همه عضو جامعه رسانه یی استند و از کمک های صندوق برخوردار خواهند شد.
شیوای شرق، اضافه کرد که مبلغ ۲ میلیون افغانی از صندوق سابقه باقی مانده است و متباقی آن را مسئولان قبلی صندوق باید به گروه تفتیش پاسخ بدهند و فعلاً پولی را که رئیس جمهوری کشور، هم خودش و هم از نهاد های دیگربرای صندوق جمع آوری کرده است، مبلغ ۸۵۰ هزار دالرامریکایی است .
معین امورنشرات تأکید کرد که این بار صندوق شفافیت دارد، حسابدهی دارد و رویکرد مشارکتی دارد و نهاد های مثل لوی څارنوالی، تفتیش عالی، فدراسیون خبرنگاران، کمیته مشترک حکومت و رسانه ها و وزارت اطلاعات وفرهنگ ازجمله نهاد های ۱۳ گانه یی اند که نقش نظارتی و اجرایی صندوق را خواهند داشت و به دولت و جامعه خبرنگاری افغانستان گزارش ارائه خواهند کرد.
وی افزود که گروه ۱۳گانه با برگزاری انتخابات مطابق به طرزالعمل جدید از میان خود شان شماری را برای سه سال و تعدادی را برای دوسال به عنوان اعضا تعیین می کنند و ازمیان شان یک شخصی که نامزد باشد و بیشترین رای بگیرد، به حیث رئیس صندوق خواهد بود .
او خاطرنشان کرد: ” درجریان این هفته جواز صندوق پولی حمایت از کارکنان رسانه یی، نهایی می شود و پس ازآن درنشست خبری یی، صندوق را با اعضای جدید و رویکرد جدیدش به معرفی می گیریم” .
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: ” این صندوق نخستین باری است که مربوط به خبرنگاران خواهد بود، شفافیت، حسابدهی و اعتماد ملی درآن وجود دارد تا امید هایی که از جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و نهاد های تمویل کننده به ما رسیده است؛ همه این امید ها تحقق پیدا کند و ما هزینه کلان برای حمایت از خبرنگاران داشته باشیم “.
همچنان عبدالمنان شیوای شرق علاوه کرد که در۲۷ حوت روزملی خبرنگاران، رئیس جمهوری کشوربرای حمایت از خبرنگاران، اهدای مدال آزادی بیان را پذیرفته است و این موضوع ونیز ایجاد شهرک خبرنگاران نهایی می شود .
وی گفت: ” من امید وارم که جلب مدد هایی که برای صندوق انجام می دهیم یک هزینه کلان خواهد بود که درشفافیت و حسابدهی این کمک های صندوق هم برای خبرنگاران و کارکنان رسانه یی و هم برای رسیدن به شهرک خبرنگاران، ممد واقع شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید