روزنامه ملی انیس

صلح و امنیت دو روی یک سکه و نیاز همیشه‎گی مردم گفته می شود

مردم رنجدیده سرزمین آزاده ما که تشنه به صلح و امنیت اند، امروز صلح را آب حیات برای ساکنان میهن ویران شده خویش می‎دانند و حاضر اند تا با قیمت خون خویش از این ودیعه نهایت بزرگ و با ارزش حمایت نمایند، اما نباید فراموش گردد که مسئولان حکومت وحدت ملی نیز نسبت به داعیه صلح و آرامش تلاش های زیادی نموده و با تمام امکانات به خاطر دستیابی به صلح و آرامش می کوشند، سراغ راهکارهای ختم جنگ و ناآرامی در سرخط تمام فعالیت های مسئولان دولتی و نهادهای مسئول امنیتی کشور قرار دارد.

اما آنچه که امروز می تواند مردم تشنه به صلح کشور ما را سیراب سازد، دستیابی به امنیت سراسری و قطع جنگ است، جنگی که از طریق سازمانهای استخباراتی بیرونی و خارجی سازماندهی می‎گردد و با تجهیز و آموزش افراد مسلح مخالف برای حملات انتحاری و انفجاری بالای نهادهای دولتی به افغانستان فرستاده می‎شوند.

بر اساس بررسی و پژوهش های به عمل آمده این فعالیت های خرابکارانه و کشتارهای بی رحمانه از طریق سازمان های استخباراتی کشورهای صورت می گیرد که مانند گرگ در لباس میش با مردم تشنه به صلح سرزمین ما و مسئولان حکومت وحدت ملی در مجالس و محافل و نشست هایی که به خاطر تأمین صلح در افغانستان از طریق جامعه جهانی و کشورهای صلح خواه راه اندازی می گردد خود را علم برداران صلح معرفی می کنند و حرف از پشتیبانی صلح در افغانستان در برابر اشتراک کنندگان نشست ها به زبان می آورند و تعهد همکاری برای دستیابی به صلح در افغانستان می سپارند، اما هنوز که رنگ قلم روی موافقتنامه ها و تعهدنامه ها خشک نشده با استفاده از خصلت های ددمنشانه بر فعالیت های دشمنانه خود در افغانستان ادامه می دهند، چنانکه در حمله انتحاری روز دوشنبه بالای مرکز و دفاتر افراد دارای معلولیت و وزارت فواید عامه که هر دو نهاد غیر نظامی می باشند، ده ها تن از کارمندان این دو نهاد را به خاک و خون کشاندند و صدها خانواده را به سوگ عزیزان شان به گلیم غم. ، این حمله و این کشتار افراد بی‎گناه و مامورین بیچاره که با شکم های گرسنه به خاطر تهیه یک لقمه نان حلال از صبح تا شام در دفاتر مصروف کار اند و کمر همت به خدمت مردم و وطن بسته اند، در حالی صورت گرفت که برنامه های دستیابی به صلح از طریق مفاهمه و مذاکره بالاثر فعالیت صلح جویانه نماینده خاص وزارت خارجه امریکا اقای زلمی خلیل زاد بعد از تدویر نشست صلح در ابوظبی که به اشتراک نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عرب و پاکستان صورت گرفت ادامه دارد، اگرچه نشست صلح در ابوظبی از دیدگاه کارشناسان آن طوری که انتظار می رفت برای هموار ساختن راه مذاکره و مفاهمه با نمایندگان طالبان از نتایج مثبت و همه جانبه برخوردار نبود، چرا که نمایندگان طالبان در این نشست با هیئت صلح افغانستان که در همان زمان تدویر نشست، در ابوظبی به سر می بردند، ولی ملاقات و گفتگو با این هیئت صورت نگرفت که این موضوع یعنی عدم ملاقات با هیئت صلح بر اساس برداشت پژوهشگران سیاسی بازهم در اثر مداخلات سازمان های استخباراتی منطقه سازمان یافته بود و برای گروپ طالبان اشتراک کننده نشست صلح گوش زد شده بوده که با هیئت صلح افغانستان ملاقات صورت نگیرد که همین موضوع مداخلات استخبارات نظامی، یک دسیسه گفته شده و از طریق ملا عبدالمنان نیازی از گروپ مسلح طالبان مربوط ملا عبدالرسول آخنده زاده آشکار گردید که همین تصمیم عدم مذاکره و ملاقات با هیئت صلح افغانستان از طریق استخبارات نظامی همسایگان افغانستان سازمان یافته بود ه است.

اما مسئولان حکومت وحدت ملی و کمیسیون عالی صلح افغانستان در تلاش آنند تا بازهم با سراغ راهکارهای سازنده مفاهمه و مذاکره با نمایندگانی از طالبانی که صلاحیت مذاکره و گفتگو را با هیئت صلح افغانستان و حکومت وحدت ملی داشته باشند زمینه را مساعد سازند تا صلح در افغانستان که آرمان تمام ملت متدین کشورما است تأمین گردد.

ولی آنچه که پروسه صلح را از طریق مذاکره و مفاهمه به کُندی مواجه می سازد، سیاست های دو بعدی زمامداران پاکستان است، چرا که آنان همیشه سیاست و تعهدات شان بر اساس سیاست های دو بُعدی استوار است، وقتی در برابر زمامداران افغانستان قرار می گیرند دم از دوستی می زنند، ولی همینکه از مجلس بیرون رفتند، برای تطبیق تعهدات خود هیچ فکر و اندیشه‎ای را به کار نمی گیرند، اگر آنان مطابق و بر اساس تعهدات خویش عمل کنند از تجهیز و تربیت گروپ های مسلح در خاک خود دست بکشند و افراد مسلح مخالف را بر حمله های انتحاری یاری نرسانند اصلاً تحرکات خرابکارانه به زودی از میان برداشته می شود و افغانستان با همکاری کشورهای طرفدار صلح به زودی در تأمین صلح مؤفق می گردد و جنگ های نیابتی به این کشور جنگ زده قطع می شود و مردم صلحدوست این سرزمین برای آبادانی خرابی های جنگ به کمک دوستان خود کمر می بندند و تمام تلاش های خود را برای تقویت و آرامش بکار می گیرند، ولی به شرط آنکه مداخله های پنهانی و آشکار قطع گردد و تعهدات طرفداران صلح و آرامش جنبه عملی پیدا کند، این انتظار از مسئولان و زمامداران پاکستان در حالی تذکار می یابد که وزیر خارجه پاکستان آقای قریشی به خاطر ملاقات با وزیر خارجه کشور ما صلاح الدین ربانی روز دوشنبه طی سفر رسمی به کابل آمده بود، بازهم به خاطر تأمین صلح تعهدش را اظهار کرد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید