روزنامه ملی انیس

صلح داعیه یی که پروفیسور استاد برهان الدین ربانی جانش را فدای آن کرد

۲۸ سنبله سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح افغانستان بود، مرد مبارزی که آرمان های والای انسانی داشت و زندگی خود راوقف مبارزات آزادیخواهانه کرد .

استاد برهان الدین ربانی اندیشه والای ملی و انسانی داشت،اعتدال پسند بود  برای تامین عدالت و مبارزه با استیلای بیگانگان قدعلم کرد و با ایجاد جمعیت اسلامی که بعد ها قویترین جریان سیاسی در افغانستان شد، مبارزات خود را شکل و قوت داد وباتأمین روابط گسترده با جهان اسلام و جریان های آزادی  خواه و متمدن دیگر الگویی از مقاومت و ایثار برای افغانان و سایر جنبش های آزادی خواه شد.

او توانست نیروهای متمدن و مترقی را در محور جمعیت اسلامی جذب کند و فضای باز سیاسی  فرهنگی در داخل جمعیت اسلامی ومحور های روشن مبارزه علیه اشغالگری وبی عدالتی یی که در درون این جریان کلان سیاسی وجود داشت باعث  شد تا بیشترین چهره های مبارز جهادی و سیاسی در محور آن جمع شوند.

شهید استاد برهان الدین ربانی نخستین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، رهبر حزب جمعیت اسلامی و رئیس فقید شورای عالی صلح کشور در
۵۰ سال اخیر در متن تحولات اساسی کشور قرار داشت و نقش قابل ملاحظه در تحولات، سیاسی  نظامی و فکری در نیم قرن اخیر در جامعه افغانستان برجاگذشته است
. او یکی از شخصیت های، علمی دینی کشور و کسی بود که در عرصه تعلیمات اسلامی، مدرک عالی تا سطح پروفیسوری را از مطرح ترین مراجع علمی جهان مثل( پوهنتون الازهر) مصر داشت و او شخصیت بی نظیر در بخش سیاست در تاریخ معاصر کشور بود، استاد برهان الدین ربانی در جریان جهاد در برابر ارتش سرخ شوروی و تا سقوط حکومت داکتر نجیب الله، مقاومت مردم در برابر طالب و القاعده را در افغانستان رهبری کرد و در زمان حاکمیت طالبان هسته های مقاومت در رابطه به اشغال پنهان پاکستان را ایجادنمود وآن را رهبری کرد.

آگاهان و کارشناسان امور سیاست گفته اند که استاد ربانی به عنوان یک شخصیت علمی-دینی، سیاستمدار حلیم، فراقومی  مصلحت اندیش، فقیه و عالم   دارای وسعت نظر، انعطاف پذیر و دارای عزم و اراده قوی بود.

استاد برهان الدین ربانی پس از نیم قرن مبارزه و رهبری دوران جهاد و مقاومت و اشتراک در حکومت پسا طالبان،  نخستین رئیس دولت در تاریخ افغانستان بود که قدرت سیاسی را به گونه مسالمت آمیز پس از فیصله نشست بن، به حامدکرزی تسلیم کرد و سرانجام هشت سال پیش در ۲۸ ماه سنبله در خانه اش در وزیراکبرخان در حالی که منتظر دیدار وملاقات با یک پیام آور صلح ازسوی گروه طالبان بود دریک حمله انتحاری توسط همین فرد به ظاهر پیام آور صلح به شهادت رسید.

استاد برهان الدین ربانی که برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات، رفاه وترقی، ایده ها و مفکوره های بلند داشت، او خود را در راه ایده مردم که صلح است قربان کرد و یک آرمان انسانی را از خود به ارث گذاشت.

زندگی و کارنامه های استاد برهان الدین ربانی که فراز ونشیب های زیادی داشت و مملو از مبارزه و تلاش بو یک الگو و یک سرمشق برای نسل های کنونی و نسل های بعدی خواهد بود. ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید