روزنامه ملی انیس

صلح برای مردم افغانستان یک نیاز است، مگر ابهامات در روند صلح برای مردم ما پذیرفتنی نیست

دور هشتم مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه قطرخاتمه یافت و احتمال امضای یک توافقنامه میان دو طرف در روز های نزدیک وجود دارد.

منابع وابسته به طالبان گفته اند که در حال حاضر، اعضای رهبری آن گروه مصروف رایزنی های درونی، پیرامون شکل و محتوای این توافقنامه اند و زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز،  غرض گرفتن دساتیر تازه و مشوره با مقامات امریکایی به واشنگتن رفته است .

در همین حال منابعی در ارگ ریاست جمهوری گفته اند(آنان توقع دارند که متن توافق‌نامه احتمالی میان دو طرف هر چه زودتر با حکومت افغانستان در میان گذاشته شود.

پیش از این حکومت افغانستان همیشه از مسایل وابسته به مذاکرات صلح آگاه می‌شد و این موارد را با حکومت در میان می‌گذاشتند، این‌که خاکه متن توافق‌نامه احتمالی باما در میان گذاشته شده باشد خبر درست نیست.)

این گفته درست زمانی بیان می شود که مردم افغانستان نگران ابهامات در مذاکرات صلح امریکا و طالبان اند.

مردم از چگونگی آن چیزی نمی دانند و معلوم نیست که امریکا و طالبان روی چه مواردی با هم به موافقه رسیده اند و آینده سیاسی افغانستان که تأثیر مستقیم برسرنوشت مردم این کشور دارد چگونه شکل خواهد گرفت.

مردم بیم ازآن دارند که امریکا و طالبان با امضای موافقتامه یی که ازشکل و محتوای آن مردم ومسئولان کمتر می دانند مردم افغانستانرا دربرابر  یک عمل انجام شده قراردهند ووضعیت به گونه یی سیرکند که موارد توافق شده میان دو طرف مورد قبول مردم افغانستان نباشد.

امریکا با دولت افغانستان، رابطه دولت با دولت را دارد وآینده روابط میان دوکشور در چوکات چند موافقتنامه شکل یافته است. امریکا از لحاظ سیاسی و حقوقی مکلف است که به نگرانی مردم و دولت افغانستان پاسخ گوید.

مردم افغانستان صلح میخواهند و آن را برای آینده خود و فرزندان شان یک نیاز می دانند مگر یک صلح با عزت و با اقتدارکه بتواند، آینده سیاسی افغانستان را تضمین کند و دستاورد های هجده سال گذشته را حفظ بدارد.

ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید