روزنامه ملی انیس

صلاح الدین ربانی: برای اهمیت بسزای امنیت، حکومتداری خوب،حاکمیت قانون و حقوق بشر تأکید نمود

وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه حمایت قاطع که روزچهارشنبه در شهر بروکسل بلژیک برگزار شد، از اشتراک یک بورد مشورتی صلح در کشور یاد کرد. اشتراک نموده و بیانیه ای ایراد نمود.
به گزارش آژانس باختر، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در سخنرانی خود ؛ اشتراک کنندگان مجلس را در جریان اوضاع امنیتی و سیاسی کشور قرار داده و همچنان از پیشرفت های مهم دیگر از زمان اجلاس قبلی که در اوایل امسال برگزار شده بود، خبر داد.
ربانی از نقشه راه جدید برای صلح، که هفته قبل در کنفرانس ژنیوا ارائه شد یاد آوری نموده، از گزینش یک تیم جدید مذاکره کننده و ایجاد یک بورد مشورتی صلح در جهت تعقیب یک مسیر درست برای صلح، نیز تذکر داد.وزیر امور خارجه به شرکای ناتو که در نشست تعهد قاطع به افغانستان حضور به هم رسانده بودند، از ایفای سهم خود در این مشارکت ستراتیژیک اطمینان داده بر اهمیت بسزای امنیت، حکومت داری خوب و همچنان حاکمیت قانون و حقوق بشر تأکید نمود

. طبق یک خبر دیگر: صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه دیروز در آستانه نشست مأموریت حمایت قاطع در مقر ناتو، با تیمو سوینی وزیر خارجه فنلاند دیدار نمود.

وزرای خارجه دو کشور در مورد ساحات همکاری های دوجانبه با تمرکز روی مسایل مربوط به مهاجرین افغان در فنلند گفتگو کردند.صلاح الدین ربانی گقت که دولت افغانستان کوشش های دوامدار خویش را بخرج میدهد تا شرایط را برای برگشت مهاجرین مساعد نموده و بر چالش های موجود در کشورفایق آید

ممکن است شما دوست داشته باشید