روزنامه ملی انیس

صـبوری هـم مــرز دارد

از کتاب “صبوری هم مرز دارد”، مجموعه دوبیتی های صبور نریمان شاعر خوب کشور پس از چاشت روزچهارشنبه در باغ صدارت رونمایی به عمل آمد.

در همایشی که به این مناسبت دایر شده بود و در آن سید احمد سعید رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری،معاونین دفتر مقام، شماری از شاعران و نویسند‎گان و اهل فرهنگ شرکت کرده بودند، ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس اسحاق فایز یکی از شاعران کشور سخنرانی نمود.وی در سخنانش پیرامون پیشینه دوبیتی سرایی در زبان فارسی – دری صحبت نموده ویژه گی های این گونه شعر سنتی فارسی را برشمرد.

موصوف همچنان به بررسی کوتاه “کتاب صبوری هم مرز دارد” پرداخته آن را از زوایای گوناگون موشکافی کرد و دوبیتی های موجود در کتاب را زیبا و محکم خواند و افزود که این گونه همایش ها تاثیر بسزایی در تشویق و ترغیب آفرینشگران دارد.

بعد آقای صبور نریمان در باره موضوع سخنانی کوتاهی ایراد داشته دوبیتی های خود را به خوانش گرفت. شماری از شاعران حاضر در مجلس نیزدوبیتی های شان را خواندند که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.در پایان این محفل کتاب “صبوری هم مرز دارد” روگشایی گردید و مراسم امضای کتاب نیز برگزار شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید