روزنامه ملی انیس

صرافان سرای شهزاده کابل خواهان محاکمه زودهنگام قاتلان مهسای شهید وسایر اختطافچیان شدند

صرافان سرای شهزاده کابل دیروز با راه اندازی تظاهراتی خواهان مجازات زود هنگام قاتلان مهسا شدند.

مهسا فرزند یکی از صرافان سرای شهزاده چند روزپیش توسط دونفر اختطاف شد ، اختطاف کنندگان از خانواده مهسا مبلغ یکصد هزار دالر به خاطر رهایی وی خواستار شدند .

بنابه گزارش ها پولیس دوفرد اختطاف کننده را بازداشت کرده است اکنون صرافان خواهان مجازات این قاتلان می باشند.

میرافغان صافی رییس شورای صرافان سرای شهزاده کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت که صرافان سرای شهزاده کابل خواهان محاکمه زود هنگام قاتلان مهسای شهید و سایر اختطاف شدگان شدند.

او گفت صرافان سرای شهزاده تظاهراتی را به همین مناسبت به راه انداختند و با صدور قطعنامه خواهان محاکمه زود هنگام قاتلان مهسا شدند.

درقطع نامه اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان عمل کرد غیر انسانی و غیر اسلامی اختطاف گران  تقبیح شده است و نیز از مقام های مربوط خواسته شده است تا قاتلان مهسا اعدام شوند.

مظاهره کنندگان تامین امنیت جان و مال صرافان و اعضای خانواده های شان درتمام افغانستان به خصوص شهر های کابل ، جلال آباد ، قندهار مزارشریف و هرات نیز شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید