روزنامه ملی انیس

صدور‏‏١۵٠ تن میوه خشک از بندر چابهار به هند

اتاق تجارت و سرمایه گذارى افغانستان دومین محموله صادراتى کشور را که شامل ١۵٠ تن میوه خشک می‌شد، توسط ٧ لارى از قندهار به ‏بندر چابهار انتقال داد. قرار است این محمولۀ تجارتی از طریق بندر یادشده ‏به هندوستان صادر شود.‎‏
به نقل از خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در هفته‌های بعدی محموله‌های ‏دیگر‏صادراتی کشور نیز از طریق بندر چابهار به هند صادر می‌شود.‏
‎پس از صادرات ١١٠ تن جلغوزه به کشور چین این دومین محموله‌ای است که در جریان بحران کرونا از افغانستان به بیرون صادر ‏می‌شود.
خبر نامه می‌افزاید که اتاق تجارت و سرمایه گذارى تلاش می‌کند دهلیزهاى صادراتى کشور را در همکارى با حکومت افغانستان، شرکاى ‏تجارتى کشور در منطقه و نهادهاى بین‌المللى، بازگشایى کند.‏

ممکن است شما دوست داشته باشید