روزنامه ملی انیس

صدها پروژۀ توسعۀ زراعت و باغداری در بغلان تطبیق می شود

کار تطبیق چهارصدوسی پروژۀ توسعۀ زراعت و باغداری در بغلان آغاز گردید.
این پروزه‌ها زیر نام مدیریت محصولات زراعت و باغداری در پانزده واحد اداری به شمول پلخمری مرکز بغلان با ساخت ۴۳۰ سردخانه، کشمش‌خانه و دستگاه‌های پروسس انواع میوه و سبزی به هزینۀ ۲۰۲ میلیون افغانی تطبیق می‌شود.
در محفل افتتاح این پروژه‌ها عبدالقدیم نیازی سرپرست ولایت بغلان، شماری از مسئولان و کشاورزان آن ولایت شرکت کرده بودند.
در این محفل عبدالغیاث صدیقی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بغلان گفت که این پروژه‌ها شامل ساخت کشمش‌خانه، ذخیره‌گاه‌ها برای محصولات پیاز و کچالو، سردخانه‌های صفرانرژی با استفاده از انرژی آفتابی برای نگهداری محصولات کشاورزان و باغداران و دستگاه‌های مجهز برای پروسس انواع میوه و سبزی است که در مرکز و ولسوالی‌های بغلان باده درصد سهم دهقانان و باغداران ساخته می‌شود.
وی خاطر نشان کرد که این ذخیره‌گاه‌ها ظرفیت نگهداری ۳۳۳۵ تن محصولات کشاورزی و باغداری را دارا خواهد بود و کشاورزان و باغداران می‌توانند محصولات شان را در زمان مناسب به بازار عرضه کنند. رئیس زراعت بغلان بیان کرد که ساخت این پروژه‌ها در اقتصاد کشاورزان و باغداران نقش مؤثری ایفا می‌کند. به گفته وی در عملی شدن این پروژه‌ها برای ۴۲۰۰ تن زمینۀ کار نیز فراهم می‌شود.
در این محفل عبدالخلیل یکی از کشاورزان بغلان این اقدام وزارت رزاعت و حمایت رئیس جمهور از این طرح را برای کشاورزان و باغ‌داران خیلی مفید و ارزنده توصیف کرد و گفت دیگر محصولات آنان نخواهد پوسید و اقتصاد آنان با تطبیق این پروژه‌ها بیشتر می‌شود و از محصولات شان سود هنگفتی خواهند برد.
بغلان از ولایت‌های زراعتی کشور محسوب می‌شود و تااکنون نبود سردخانه از چالش‌هایی بود که فرا راه کشاورزان و باغداران بود و بیشر محصولات شان یا به بهای ناچیز به فروش می‌رسید یاهم می‌پوسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید