روزنامه ملی انیس

صدها متهم به مناطق تحت نفوذ طالبان فرار کرده اند

همزمان با آغاز روند بازداشت افرادی که حکم بازداشت‌شان در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده و تا اکنون فراری اند وزارت داخله می گوید یک هزار ۸۶ تن از این فراری ها به ساحه تحت حاکمیت طالبان رفته اند.
طارق آرین سخنگوی وزارت داخله دیروز در نشست مشترک خبری با جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت بر اساس اطلاعات کشفی دریافته اند که یک هزار ۸۶ تن از متهمان که قرار بازداشت آنان از سوی اداره دادستانی کل از سال های گذشته تاکنون صادر شده به ساحه زیر حاکمیت طالبان رفته اند و ۶۹ تن آنان عملا به گروه طالبان پیوسته اند.
آرین افزود این افراد متهم به جرایم مختلف جنایی، خشونت علیه زنان و فساد اداری اند.
او تاکید کرد که از مجموع قرار های باقیمانده سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در ماه‌های گذشته نزدیک به یک هزار ۲۵۰ تن انان بازداشت شده است.
به گفته او، از قرارهایی که بازداشت متهمان آن اجرا نشده، شماری به ساحه طالبان فرار کرده، شماری نیاز به اسناد و شواهد بیشتر دارد و شماری نیز به اساس قانون دوران تطبیق‌شان خاتمه یافته و شماری نیز زیر کشف و تحت روند تحقیق قرار دارند.
سخنگوی وزارت داخله خاطرنشان کرد که یک هزار ۶۶۳ قرار دیگر که از سوی لوی څارنوالی به وزارت داخله سپرده شده است شامل حکم بازداشت سه هزار ۲۰۶ تن می شود و این قرارها تحت کار وزارت داخله قرار دارد.
به گفته آرین در کنار اجرای این قرارهای باقیمانده از سالهای گذشته، هر روزه ده‌ها قرار تازه نیز تطبیق می‌شود.
از سوی هم جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی څارنوالی در این نشست گفت که روند بازداشت افرادی که حکم بازداشت‌شان در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صادر شده و تا اکنون از قانون فرار کرده اند، آغاز شده است.
رسولی افزود کمیته‌ی مشترکی میان لوی څارنوالی و وزارت داخله ایجاد شده و مسؤولیت بازداشت این افراد را، به عهده دارد.
او تاکید کرد که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پنج هزار ۷۰۵ حکم بازداشت صادر شده که ۷ هزار ۶۳۹ نفر را شامل می‌شودکه متهم به انجام جرایم جنایی، خشونت علیه زنان، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و غیره اند.
سخنگوی څارنوالی خاطرنشان کرد که این قرار بازداشت ها مربوط به سراسر افغانستان می شود.
او هشدار داد که فرهنگ معافیت از پاسخ‌گویی و مجازات، پایان یافته و هر کسی در هر جا که پنهان شده باشد، بازداشت می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید