روزنامه ملی انیس

صحبت رئیس جمهور غنی با والی هرات و هیئت مؤظف

رئیس جمهور غنی با والی هرات و رئیس هیئت مؤظف بررسی حادثۀ جان باختن هموطنان ما در مرز با ایران، از طریق ویدیوکتنانس صحبت کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان صبح دیروز با عبدالوحید قتالی والی هرات و محمد حمید طهماسی رئیس هیئت مؤظف بخاطر بررسی عمیق و همه جانبۀ جان باختن شماری از هموطنان ما در مرز با ایران، از طریق ویدیوکتنانس صحبت کرد.
در این ویدیوکتنانس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی‌ادارۀ امور، عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل و شماری از خانواده‌های شهدای حادثۀ مذکور و افراد نجات یافته، اشتراک داشتند.
ابتدا محمد حمید طهماسی رئیس هیئت مؤظف، گزارش یافته‌های هیئت را به رئیس جمهور ارائه کرده، گفت که حادثۀ مذکور بر اساس اسناد، مدارک، شواهد، ویدیوها، تصاویر و اقرار متضرر از نگاه تخنیکی، مسلکی و حقوقی و همچنان بر مبنای اسناد، کنوانسیون‌ها، لوایح و فیصله‌های بین‌المللی بررسی شده است و با جانب ایران نیز در این زمینه بحث‌ها صورت گرفته و ادامه دارد.
طهماسی در خصوص یافته‌های خویش گفت که در حادثۀ مذکور از جملۀ ۴۶ تن، به تعداد ۱۲ تن آن شهید، ۱۷ تن مفقود و ۱۷ تن دیگر آن نجات داده شده اند که باشندگان ولایات هرات و فاریاب اند. وی گفت که بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش یافته‌ها و اجراآت خویش را از طریق دفتر شورای امنیت ملی به مقام عالی ریاست جمهوری شریک خواهند کرد.
بعداً عبدالوحید قتالی والی هرات صحبت کرده، گفت که بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، قباله‌های زمین در هماهنگی با شاروالی پس از طی مراحل به خانواده‌های مربوطه سپرده شده اند و همچنان کمک پول نقد و بسته‌های مواد خوراکی به خانواده‌های مستحق توزیع گردیده است. وی افزود که به هدف ایجاد شغل برای وارثین شهدا و خانواده‌های متضرر، با ادارات مربوطه و سکتور خصوصی صحبت شده است.
متعاقباً مولوی محمدجان میرزایی به نمایندگی از ورثۀ شهدا و عبدالناصر به نمایندگی از افراد نجات یافته، صحبت کردند و ضمن تشکری از توجه، اقدامات و کمک حکومت به ویژه رئیس جمهور، پیشنهادات شان را در خصوص تعقیب اساسی حادثه، محاکمۀ عاملین آن در محاکم بین المللی، ایجاد زمینه‌های کاری و رفت و آمد آزادانه و قانونی به ایران شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌ها و پیشنهادات آنان، یکبار دیگر به نمایندگی از تمام ملت و دولت به خانواده‌های شهدا ابراز تسلیت و غمشریکی کرده، گفت که این غم مشترک همۀ ماست و برای همیش در خاطره و حافظۀ تاریخی ملت ما جای خواهد داشت.
رئیس جمهور از تلاش‌های وزارت امور خارجه در موضوع یادشده و مذاکرات و ارسال پیام‌های اصولی و قانونی به ایران تشکر کرده، گفت که موضوع متذکره در مطابقت به اصول و قوانین بین المللی تعقیب می‌گردد و وزارت امور خارجه و دفتر شورای امنیت ملی برعلاوۀ بررسی تمام ابعاد این موضوع، شرایط رفت و برگشت به ایران را بیشتر اصولی، قانونی و قابل پیش بینی خواهند ساخت.
رئیس جمهور به والی هرات هدایت داد تا در قسمت توزیع پاسپورت‌ها، سهولت‌های بیشتر را فراهم سازد و اگر باز هم در قسمت ارسال پاسپورت‌ها از طریق افغان پست مشکلات وجود داشت، پیشنهادات و گزارش خویش را به معاون اول ریاست جمهوری بسپارد.
رئیس جمهور از معاون اول ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، دفتر شورای امنیت ملی و ریاست عمومی‌ادارۀ امور و سایر مسئولین مربوطه در زمینۀ فراهم نمودن کمک‌ها به قربانیان و متضررین حادثۀ مذکور، تشکر کرده، گفت که در ابعاد دیگر نیز با آنان کار خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به سفرهایش به ولایت هرات گفت که به منظور ایجاد زمینه‌های کاری به هموطنان در داخل کشور، نُه مرتبه به هرات سفر کرده و در آنجا سرمایه گذاری را انجام داده است. وی افزود که همچنان به والی و رئیس زراعت و مالداری هرات در خصوص توزیع عادلانۀ آب بند سلما هدایت داده است، زیرا قرن‌ها هرات نه تنها کندوی افغانستان بلکه کندوی منطقه بوده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که پروژه تاپی در حرکت است و در بنادر تورغندی و اسلام قلعه تاسیسات ایجاد می‌گردد و بعضی پروژه‌های دیگر در حال اجرا شدن است. وی با تاکید گفت که تلاش ما این است که فقر و بیکاری را با اتفاق، اتحاد، همدلی از بین ببریم.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که امید است با اقدامات اساسی و اصولی که زیر دست قرار دارند، از این چنین حوادث میان ما و ایران جلوگیری صورت گیرد و همچنان به مسئولین هدایت داد که به خانواده‌های شهدا و آسیب دیدۀ این حادثه، رسیدگی بیشتر نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید