روزنامه ملی انیس

صحبت تیلفونی رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ آلمان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و هایکو ماس وزیر امور خارجۀ آلمان عصر دیروز صحبت تیلفونی کردند.

در این مکالمۀ تیلفونی، ابتدا وزیر امور خارجۀ آلمان، مراتب تبریکی خود را به رئیس جمهور غنی بخاطر انتخاب مجدد شان بحیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز نمود.

هر دو جانب در مورد اقدامات شان در افغانستان و آلمان در راستای مبارزه با ویروس کرونا صحبت کردند و رئیس جمهور غنی از تلفات ناشی از ویروس کرونا در آلمان تاثرات خود را ابراز نمود.

در این صحبت تیلفونی، وزیر خارجۀ آلمان آمادگی کشورش را بخاطر کمک به افغانستان در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا، ابراز کرد.

همچنان هر دو جانب در خصوص موضوعات سیاسی افغانستان و پروسۀ صلح صحبت کردند و وزیر خارجه آلمان گفت که ما از اعلام هیئت همه شمول مذاکره کنندۀ صلح حکومت افغانستان استقبال می‌کنیم و همکاری‌های همه جانبه خویش را در روند صلح ادامه می‌دهیم. 

ممکن است شما دوست داشته باشید