روزنامه ملی انیس

شورای ملی مظهر اراده و خرد جمعی مردم افغانستان است

در ماده ۸۱ قانون اساسی آمده است: «شورای ملی دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان، به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی،‌ مصالح عمومی‌و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد».

بر اساس این ماده قانون اساسی هر شخصی که به عنوان وکیل و نماینده مردم افغانستان انتخاب می شود، منسوب به هر قوم و از هر ولایت و منطقه ای که باشد، از عموم مردم افغانستان نمایندگی می کند و مظهر اراده، اقتدار و عزت مردم است و مکلف است که منافع علیای افغانستان را مدار فعالیت و اظهارات خود قرار دهد.

مردم از اعضای محترم ولسی جرگه افغانستان انتظار دارند که در تالار ولسی جرگه و در جلسات عمومی، با اجتناب از مسایل تنش زایی که وحدت ملی و عزت کشور ما را مخدوش می سازد، در همه رویدادها با مدارا، تحمل و قانونمندی برخورد شود. در شرایط کنونی طرح مسایل نفرت آمیز قومی و زبانی برای کشور و مردم ما مانند یک زهر کشنده است. شورای ملی افغانستان بیش از هر نهادی دیگر باید مظهر اتحاد، همدلی و همبستگی ما باشد. خرد جمعی مردم افغانستان همواره به حیث یک عنصر سازنده، راهگشای بحران ها و چالش ها بوده و امروز این خرد جمعی در شورای ملی افغانستان تبلور یافته است و امیدواریم که همچون همیشه برای دولت و ملت ما راهگشا باشد.

دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید