روزنامه ملی انیس

شورای عالی توسعۀ شهری، طرح بازسازی مقبرۀ حضرت میرزا عبدالقادر بیدل را تأیید کرد

درجلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری که دیروزبه ریاست محمداشرف غنی رئیس‌‌جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد، لایحۀ قیمت‌گذاری ملکیت‌های استملاکی در شهرکابل، بازسازی مقبره‌های حضرت میرزا عبدالقادر بیدل در دهلی هند و مقبرۀ حمید مومند(ماشوخیل) در خیبر پشتونخوا و دستآوردها و چالش‌های موجود شهر پلخمری را مورد ارزیابی قرارداد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این جلسه که  در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید، ابتدا لایحۀ قیمت‌گذاری ملکیت‌های استملاکی در شهرکابل از سوی عزیز احمدیار یکی از مسئولین شاروالی کابل به جلسه مطرح شد.

بعداً، رئیس‌جمهور به نهادهای مربوطه هدایت داد که در خصوص لایحۀ قیمت‌گذاری ملکیت‌های استملاکی در شهرکابل، کار بیشتر صورت گیرد. 

سپس، موضوع بازسازی مقبرۀ حضرت بیدل در شهر دهلی هند از سوی محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، به جلسه مطرح گردید و جلسه بعد از بحث همه‌جانبه، آن را مورد تأیید قرار داد.

محمدهمایون قیومی گفت که وزارت مالیه بازسازی مقبرۀ متذکره را در هماهنگی با بنیاد آغاخان انجام خواهد داد.

رئیس‌جمهور کشور در خصوص بازسازی مقبرۀ حضرت بیدل، گفت که  بیدل در افغانستان و تا جیکستان جایگاه خاص دارد و باید روی بازسازی مقبره وی کار صورت گیرد.

وی افزود که افغانستان در گذشته از نگاه فرهنگ، چهارراه منطقه بود و باید آن جایگاهش را دوباره باز یابد.

رئیس‌جمهور افزود که در خصوص فکر، جایگاه علمی و کتاب‌های بیدل زیرعنوان بیدل شناسی یک گفتمان ایجاد گردد. به همین ترتیب رئیس‌جمهور به وزارت مالیه هدایت داد که مقبرۀ حمید مومند(ماشوخیل) در خیبر پختونخوا نیز بازسازی شود.

متعاقباً، دستآوردها و چالش‌‍‌های موجود شهر پلخمری از سوی نظام‌الدین حمیدی شاروال پلخمری به جلسه ارائه گردید. حمیدی افزود که عواید شاروالی پلخمری نسبت به سال‌های گذشته، ۲۵ در صد افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور کشور با ستایش از کارکردهای شاروال پلخمری، خاطرنشان کرد که برای شهر پلخمری یک سرک بدیل ضرورت است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهر پلخمری در آینده مرکز برق خواهد شد، گفت که بغلان ساحه وسیع برای جنگل‌داری دارد و باید در این خصوص نیز توجه صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید