روزنامه ملی انیس

شهروندان:  شفافیت در پروسه انتخابات  سبب ترغیب مردم به این روند  می گردد

شهروندان کشور خواستار امنیت و شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشور گردیده اند و آرزو مند اند تا شعار های انتخاباتی نامزدان بعد از پیروز شدن عملی گردد.گزارشگر روزنامه ملی انیس دیدگاه چند تن  از شهروندان را در رابطه به انتخابات  تهیه کرده است که خدمت خوانندگان روزنامه  تقدیم می گردد.

حزب الله عبیدی باشنده شهر کابل در رابطه به کمیسیون شکایت انتخابات  گفت:

کمیسیون شکایت انتخابات یک نهاد بیطرف به منظور رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی،شورا های ولایتی و ریاست جمهوری ایجاد گردیده است.

اما انتخابات چند دوره گذشته نمایان گر عدم شفافیت و بیطرف بودن این کمیسون را نشان می دهد.من به عنوان یک شهروند از حکومت تقاضا دارم تا برای انتخابات سال آینده یک تیم صادق،بیطرف و متخصص را به کمیسیون انتخابات معرفی نماید. تا شهروندان کشور شاهد یک انتخابات شفاف در کشور باشند.

پیمان ساپی محصل پوهنځی ادبیات در رابطه به شعار های نامزدان گفت:

شعار های کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری چه در بعد سیاسی،اقتصادی و امنیتی عوام فریبی و بدست آوردن آرای عامه چیزی بیش نیست.

من به عنوان یک محصل برای اینکه مسئولیت خود را در انتخابات تکمیل کرده باشم رای خود را درانتخابات سال گذشته استعمال نمودم.

اما هیچ   تغییری در بعد اقتصادی،امنیتی و اشتغال وظیفوی در کشور بوجود نیامده است.

آرزو مندم تا شعار های انتخابات سال آینده جنبه عملی در بعد اقتصادی و امنیتی پیدا کند.و باعث حل مشکلات شهروندان کشور گردد.

عبدالسمیع محصل پوهنځی ژورنالیزم در رابطه عدم علاقمندی مردم نسبت به انتخابات گفت:

انتخابات  یک عنصر اساسی دموکراسی میباشد،که شهروندان بدون هیچگونه فشار روانی و فزیکی با استقلال فکری رای خود را برای تعیین سرنوشت کشور شان استعمال می نمایند.

اما تهدیدات امنیتی در کشور باعث میشود تا افراد با آنکه سن قانونی را تکمیل کرده می باشند،در پروسه انتخابات اشتراک کرده نتوانند.همچنان نفوذ زور مندان در مناطق مختلف کشور
 و استعمال رای به خواست ایشان برای کاندید ای مشخص باعث دل سردی
مردم نسبت به پروسه انتخابات گردیده است.

محمد ضیا امیری باشنده شهر کابل در باره شفافیت انتخابات گفت:

یکی از مسایل مهم در انتخابات شفافیت در آرا،جلوگیری از افزایش و کاهش آرا و بی طرف بودن اعضای کمیسیون انتخابات می باشد،تاحق به حق دار برسد. حکومت مکلف است تا با استفاده از تکنالوژی روز یعنی دستگاه بایو متریک بتواند مشکلات فرا راه شفافیت در انتخابات راحل نماید.

وعده سپردن حکومت به یک انتخابات شفاف سبب ترغیب مردم به اشتراک در انتخابات می گردد.   

نجم الله بصیرت

ممکن است شما دوست داشته باشید