روزنامه ملی انیس

شهروندان بلخ ازمنسوبان امنیتی قدردانی کردند

شهروندان بلخ از برخورد نیک منسوبان امنیتی به منظور تدابیر قرنطین ابراز قدردانی کردند.
به گزارش یعقوب آزرده، خبرنگار محلی آژانس باختر، اخیراً کمیته حالت اضطرار در بلخ قرنطین در شهرمزارشریف را تا دهم ثور تمدید کرد و ممانعت رفت وآمد وسایط نقلیه، و نیزگشت و گذار مردم را نسبت به روزهای گذشته سخت گیرانه تر کرد.
شهروندان شهر مزارشریف از این کار نیک کمیته حالت اضطرار اظهار رضایت کردند و می گویند که دراین شرایط هرقدر که دولت رفت وآمد را کمتر کند، به نفع مردم وجامعه است.
محمد صادق ناصرزاده، از ناحیه پنجم شهرمزارشریف گفت: روز های اول برای ما سخت تمام می شد، ولی وقتی دیدیم که مرض کرونا همه مردم را تهدید می کند، خوش شدیم وبا دولت ونیروهای امنیتی همکاری می کنیم. شیر محمد، باشنده چوک استاد ذبیح الله شهید گفت: مدت دو روز شده نیروهای امنیتی چهار راه ها رامسدود کردند وبا مردم وراننده ها بسیار به شکل حسنه ونیکو برخورد می کنند وما از نیروهای امنیتی خویش حمایت می کنیم.
در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ می گوید که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این روز ها محدودیت های بیشتر بر گشت و گذار مردم وضع می شود.
همچنان عادل شاه عادل، سخنگوی قومندانی امنیه بلخ نیز همکاری مردم را در تامین امنیت و رعایت قرنطین شهر با نیروهای امنیتی مهم و اساسی بیان کرد و از شهروندان آن ولایت خواست در این روزهای دشوار، بیشتر قیود گشت و گذر را رعایت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید