روزنامه ملی انیس

شهروندان: از نیروهای امنیتی سپاس گزاریم که در روز برگزاری انتخابات، امنیت مردم را تأمین نمودند

استاد عبدالهادی قریشی در رابطه به پروسه رأی دهی دیدگاه خود را چنین بیان کرد: انتخابات یک پروسه ملی است که در بند چهارم، ماده ۳۳ و ماده ۸۳ قانون اساسی توضیح گردیده است. ماده ۸۳ برعلاوه اینکه تمثیل دموکراسی است عامل دموکراسی است یعنی عملی ساختن دموکراسی در کشور ماست که توسط ملت رقم زده می شود به مثابه یک تحلیل گربرگذاری انتخابات را به همه یی مردم عزیز تبریک می‎گویم.

موصوف گفت: در سایت های مختلف مشکلات داشتیم یک عده زور مندان که گرفتن نام آنها شایسته نیست آمدند و مشکلات ایجاد کردند، اما در کل مردم با عزت ما توانستند در رأی‎دهی سهم بگیرند و این سهم شان شایسته و با محبت بود در مجموع تبلیغات مخالفین چنین بود که مردم باید سهم نگیرند.

بایومتریک در کشور ما یک سیستم کاملاً جدید بود به همین خاطر بعضی مشکلات داشت. اما شایسته گی این پروسه در این نهفته است که مردم با عزت افغانستان با توکل به خداوند«ج» به همکاری قوتهای امنیتی ما در این پروسه سهم شایسته و بارز خود را ادا نمودند.

دل آقا یکتن از رایدهندگان در ولایت لغمان در رابطه گفت: در ولایت لغمان رأی دهی بسیار به خوبی پیش رفت وبعضی مشکلات تخنیکی وجود داشت تقلب در بین نبود مردم به شکل گسترده اشتراک نموده بودند می آمدند ورأی میدادند مراکز به وقت معین بروی رأی دهندگان باز شد بی نظمی نبود و امنیت بسیار خوب بود هیچ مشکلاتی را ندیدیم کسانیکه ثبت راجستر بودند همه شان رأی دادند.

عبدالمحفوظ سمارت مدیر عمومی کنترول وزارت فواید عامه در مورد انتخابات دیدگاه خود را چنین بیان کرد: با وجود تهدیدات امنیتی مردم به پای صندوق های رأی رفتند و به کاندیدان مورد نظر شان رأی دادند من از ولایت کاپیسا هستم و در آنجا رأی دادم نظم و دسپلین در سایت ما بسیار خوب بود تقلب صورت نگرفت و تنها مشکل این بود که در وقت معین آن مرکز بازنشد و وضع امنیتی خوب بود رأیدهی بدون کدام حادثه خاتمه یافت.

انجنیر احمد رامین باشنده شهر کابل در رابطه گفت: در قدم اول تشکری و سپاسگزاری می کنیم از نیروهای امنیتی خود که در تأمین امنیت بی‎نهایت کوشش نمودند ولی با تأسف در بعضی جاها حملات صورت گرفت. پروسه انتخابات خوب بود بعضی جاها کمی و کاستی داشت، به این خاطر یک اندازه کمی و کاستی داشت با آن هم این انتخابات رأی دهی را به دید مثبت می پنداریم امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری این کمی و کاستی رفع شود مراکز رأی دهی ما در لیسه زرغونه بود آنجا مشکلات وجود داشت نام بعضی رأی دهندگان در لیست نبود اما وضعیت امنیتی بسیار خوب بود.

سید وکیل باشنده کاریز میرولسوالی شکردره ولایت کابل گفت: ما در روز رأی دهی بسیار مشکلات را دیدیم بعضی رایدهندگان لیست شان نرسیده بود در بعضی سایت ها در کتابچه لیست رأیدهندگان را می گرفتند بعضی سایت ها بایومتریک نمی‏کردند و می گفتند مسئول بایومتریک خراب است نظم نبود سایت ساعت ده قبل از ظهر بازشد در حالیکه وعده داده بودند که ساعت شش صبح کار آغاز می شود یکتعداد رأیدهندگان نتوانستند رأی بدهند گفتند که فردا سایت را باز می کنیم فردا نیز سایت ها بازنشده و صندوق ها بسته شد نمی دانیم که انگیزه آن چه بود. در ساحه شکردره وضع امنیتی خوب بود  فضل‎خدا«ج» کدام حادثه رخ نداد.

محمد عزیز یکتن از باشندگان کابل دیدگاه خویش را چنین بیان کرد: درسایت خیرخانه رأی دادیم در آنجا کدام تقلب نبود ولی یک اندازه ازدحام و مشکلات بود وبعضی نام ها در لیست نبود سیستم بایومتریک خوب بود از نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنیم که امنیت ما را خوب تأمین کرده بودند. در مجموع از پروسه انتخابات راضی هستیم.

عبدالله یکتن از باشندگان شهر کابل در رابطه به روز انتخابات وسایت های رأی دهی چنین گفت: شخصاً در روز رأی دهی کدام مشکل ندیدم چون از هر دوپای معیوب هستم برای من بدون اینکه در قطار ایستاده شوم نوبت دادند در سایت مسجد وزیر اکبر خان ازدحام وکدام مشکل نبود سیستم بایومتریک فعال و امنیت تأمین بود.

محمد رسأ محصل سال چهارم فارمسی در مورد سایت های رأی دهی دیدگاه خویشرا چنین بیان کرد:

ما رأی خود را به کاندید مورد نظر خویش در سایت ناحیه ۱۱ مسجد انس بن مالک دادیم پروسیجر رأی دهی بسیار به شکل درست صورت گرفت کدام تقلب به نظر نمی رسید وضعیت امنیتی بسیار خوب بود.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید