روزنامه ملی انیس

شناسنامه های برقی روند انجام امور اداری را تسریع می بخشد

مسئولان اداره مرکزی احصائیه دیروز برنامه آگاهی دهی روند ثبت نام و توزیع شناسنامه های برقی را برای کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این برنامه احمد ضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ توزیع شناسنامه های برقی در کشور را اقدامی مؤثر در راستای مبارزه علیه فساد  تقلب و کاغذ پرانی ها عنوان کرد و افزود که این شناسنامه ها مطابق معیارهای پذیرفته شده جهانی ترتیب شده است و با ختم روند توزیع آن بخش بزرگ مشکلات در بخش های گوناگون اداری مرفوع خواهد شد.

به گفته وی، با گذشت زمان روند انجام امور اداری نیز متحول شده است و نیاز است که اداره های کشور نیز نظام مند شوند و با پیشرفت جهان همگام باشند.

سپس عبدالصبور نظری سرمربی اداره مرکزی احصائیه پس از ارائه معلومات و در خصوص اهمیت و ارزش این شناسنامه ها ، تصریح کرد که توزیع شناسنامه های برقی در کنار سایر مزایا، سهولت هایی برای دارنده آن فراهم می سازد و نیز روند انجام امور اداری راتسریع می بخشد.

وی افزود که این شناسنامه ها از ورود افراد خارجی به صفوف منسوبان امنیتی، نظامی و ملکی نیز جلوگیری میکند و امکان شناسایی کلی فرد را به آسانی فراهم می‎سازد.

نظری از کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست که با مسئولان اداره مرکزی احصائیه در راستای ثبت نام و توزیع این شناسنامه ها همکار باشند تا روند توزیع به سرعت انجام شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید