روزنامه ملی انیس

شرکت‌های هندی به ارزش دوازده و نیم ملیون دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان  دیروز با تعدادی از تاجران هندی در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار کرد.

این تاجران بعد از امضای تفاهم‌نامه‌های یادداشت با تاجران افغانستان در نشست گذار به سوی رفاه که در شهر ممبی هندوستان به همکاری اداره ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی به اشتراک رئیس اجرائیه کشور برگزار گردیده بود به افغانستان آمده‌اند تا چهار قرارداد را با تاجران افغانستان به ارزش دوازده و نیم ملیون دالر در بخش صحت عامه، وقایه صحی، تأسیس کلینک‌‌های تشخیصیه و آموزش  کدرهای محلی امضا نمایند.

نمایندگان این شرکت‌ها در صحبت‌های خود از همکاری رئیس اجرائیه، حکومت افغانستان و اداره ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی برای زمینه سازی تجارت و داد و ستد میان تاجران دو کشور تشکر و قدردانی کردند. آنان در صحبت‌های خود تأکید کردند که آماده‌اند با استفاده از تجارب و دستاوردهای خود در هند در بخش صحت عامه و فراهم سازی خدمات صحی با معیارهای بلند مردم افغانستان را کمک و یاری رسانند.

رئیس اجرائیه در صحبت‌های خود تشریف آوری آنان را به افغانستان خیر مقدم گفت و با حسنه خواندن روابط میان هند و افغانستان از اقدام نیک آنان برای سرمایه‌گذاری در بخش صحت عامه در کشور تشکر و قدردانی کرد. رئیس اجرائیه این گام تاجران هندی را یکی از دستاوردهای نشست‌های سالانه گذار به سوی رفاه در هند دانست که به کمک اداره ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی میان تاجران دو کشور برگزار می‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید