روزنامه ملی انیس

سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات در سال۱۳۹۹ طراحی و گشایش یافت

نهادینه سازی حق دسترسی به اطلاعات، نظارت از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از وظایف و مکلفیت اساسی آن است.
عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که روزچهارشنبه در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، در مرکزاطلاعات و رسانه‌های حکومت- اداره ارتباطات و استراتیژیک ریاست جمهوری، گزارش دست آوردها و کاردکردهای این اداره، در سال مالی ۱۳۹۹ را به رسانه‌ها ارائه می‌کرد، گفت که از مهم‌ترین دست آوردهای کمیســیون، طراحی و افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات در سال ۱۳۹۹ بوده با عملی شدن این برنامه روند دسترسی به اطلاعات از ادارات به شکل قابل ملاحظه ای تسهیل شده است.
بهادری گفت که در سال مالی ۱۳۹۹کمیسیون توانسته، ۳۸ برنامه آگاهی دهی حق و قانون دسترسی به اطلاعات را برای اقشار مختلف جامعه در مرکز و ولایات برگزارکند که در مجموع۱۹۹۱تن شامل، ۴۳۶زن و ۱۵۵۵مرد در این برنامه‌ها اشتراک داشتند.
او افزود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور تقویت همکاری های سازمانی و هماهنگی کاری در عرصه اطلاع رسانی در سال ۱۳۹۹ تفاهمنامه همکاری را با پوهنتون کابل، کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان، مؤسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، شبکه زنان افغان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان به امضا رسانیده است.
بهادری افزود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در بخش تقویت مراجع اطلاع رسانی در ادارات و افزایش تقاضای اطلاعات دست آوردهای قابل ملاحظه داشته که می‌توان از ثبت ۳۱۳۸ مورد تقاضای اطلاع در ادارات دولتی و نظارت از ۴۲ ویب‌‌سایت ادارات دولتی به منظور نشر اطلاعات و معلومات از کارکردهای اداره‌‌های شان یادنمود.
او گفت که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به همکاری مؤسسه (جی‌آی‌زید)، در سال۱۳۹۹توانست پلان استراتیژیک پنج سالۀ خود را تدوین و تصویب نماید، طرزالعمل ارائه گزارش سالانه مسوولان اطلاع رسانی ادارات نیز از سوی کمیسیون در مشوره با ادارات مختلف ترتیب و پس از تصویب با ادارات مختلف شریک ساخته شده است.
رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات با تاکید بر این که رسیده‌‌گی به شکایت متقاضیان که اساسی‌ترین وظایف اساسی این اداره به شمار می‌رود، گفت که در سال۱۳۹۹ خورشیدی در مجموع به ۱۵۱ شکایت رسیده‌‌گی شده که در این میان ۱۱۷ مورد آن بسته شده و ۳۴ مورد آن نیز در حال رسیده گی قرار دارد.
آقای بهادری گفت که برای کمیسیون دسترسی به اطلاعات در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۶۳۶۴۱۶ افغانی بودجه عادی تخصیص داده شده بود که ۸۱.۸ فیصد آن به مصرف رسیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید