روزنامه ملی انیس

سید میثم احسانی: تأخیر در اعلام نتایج انتخابات به نفع مردم و نظام افغانستان نیست

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال روان در کشور برگزار گردید و مردم در مرکز و ولایات کشور به طور گسترده به پای صندوق های رأیدهی رفته و به نامزد دلخواه شان رأی دادند. قرار بود به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهورى، نتایج ابتدایی انتخابات در ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن در ۱۵ عقرب اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات به علت چالش های تخنیکی و تفکیک آرای سیاه از سفید، نتوانست که  نتایج ابتدایی را در زمان معین آن اعلان کند. به تازگی کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در ۲۳ عقرب سال روان اعلام می کند. خبرنگار روزنامه ملی انیس در این مورد صحبت هایی را با چند تن از صاحب نظران انجام داده که نشر می گردد.

در نخست سید میثم احسانی کارشناس مسایل سیاسی به ارتباط تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت:متأسفانه هر روزی که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می گذرد بر شفافیت روند انتخابات تأثیر منفی می‎گذارد همچنان این چالش وضعیت انتخابات را به بحران برده و سرنوشت نامعلوم را برای مردم افغانستان رقم خواهد زد.

هر نوع تعلل و تأخیر دراعلام انتخابات ریاست جمهوری می‎تواند زمینه عدم شفافیت  تقلب و دستبرد ها در انتخابات افغانستان را فراهم سازد و می‎تواند برای روند انتخابات صدمه جدی وارد کند که به هیچ نوع به نفع مردم افغانستان نیست.

پیشنهاد من این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی جدیت نشان بدهد و بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد کند تا ضمن تصفیه آرای پاک از ناپاک به طرف اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برود حداقل تاریخی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین شده است نتایج انتخابات اعلام گردد.

من فکرمی کنم اگر وضعیت به همین منوال پیش برود احتمال می رود که یکبار دیگر نتایج اعلام انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد که به نفع مردم و نظام افغانستان نیست.

شهلا فرید کارشناس مسایل سیاسی در این مورد می‎گوید:آنقدر کمیسیون مستقل انتخابات،تاریخ اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد که اکنون اعتمادی به کمیسیون انتخابات نیست که آیا در این تاریخ تازه نتایج اعلام می شود یا خیر؟

بار بار قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان به خاطر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و حالا شک وجود دارد که به تاریخ ۲۳ عقرب نتایج اعلام شود زیرا تصمیم تأخیر افتادن اعلام نتایج انتخابات مشکل فنی و تخینکی در کمیسیون انتخابات نیست بلکه مشکلات سیاسی است که فشار های از طرف قدرتمندان وارد می شود و کمیسیون انتخابات مجبور می شود تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد.

اگر بازهم کمیسیون تحت تأثیر تصامیم سیاسی قرار داشته باشد فکر می کنم که به تاریخ ۲۳عقرب نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمی شود زیرا اعتمادی موجود نیست.

همچنان اگر تاریخ تعیین شده نهایی باشد باز هم مشکلات در پی دارد زیرا کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت مدیریتی را ندارد که باید مطابق به قانون انتخابات نتایج را اعلان کند.

فضل الرحمان اوریا تحلیلگر مسایل سیاسی گفت:کمیسیون مستقل انتخابات توانست یک مقدار وظایف خود را بشکل درست انجام دهد اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،کمیسیون انتخابات نتوانست امور مربوطه خویش را درست مدیریت کند.

در پهلوی آن اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری را چندین بار به تعویق انداخت که این کار کشمکش سیاسی را در کشور ایجاد می‌کند و به بی اعتباری و عدم اعتماد مردم در روند انتخابات می‎افزاید.

کمیسیون مستقل انتخابات با درنظر داشت قوانین نافذه کشور یک کمیسیون مستقل است که  باید تمام امور انتخاباتی را رهبری کند اما متأسفانه چنین کار صورت نگرفته است.

همه امور و سرنوشت کشور به یک کمپنی جرمنی واگذار گردید که به کار کمپنی نه کمیسیون نظارت دارد و نه ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در آن جا حضور دارند. اصلاً از همه چیز کمپنی یاد شده آنها بی خبر اند و فقط منتظر هستند که چه زمان کمپنی نتایج را در اختیار شان قرار میدهد که این جفا در حق ملت  دموکراسی و مردم افغانستان است حالا کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مسایل اساسی که آن تصفیه آرای پاک از ناپاک می باشد هیچ نقشی نداشته و ندارد و سرنوشت را خلاف تمام قوانین نافذه کشور به دست یک کمپنی سپرده است.

وی می گوید: امیدوار نیستم که نتایج نهایی را در تاریخ یاد شده اعلام کند به خاطری که کمیسیون مستقل انتخابات به ضعف مدیریت و پراکندگی مواجه است.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید