روزنامه ملی انیس

سید منصور رحمانی: به مناسبت استرداد استقلال کشور برنامه های تیاتری خاصی روی دست داریم

به پیشواز ۲۸ اسد صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور از بریتانیا، ریاست تیاتر ملی به مثابه نهاد هنری و فرهنگی برنامه های تیاتری مرتبط به استقلال کشور را آماده نموده است، خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارش را درین مورد تهیه دیده است که نشر می گردد.

سید منصور رحمانی رئیس تیاتر ملی در مورد فعالیت های این ریاست میگوید:

هنرمندان تیاتر به عنوان آیینه جامعه پیوسته در همه مناسبت های ملی، مذهبی و تاریخی تلاش نموده اند تا نقش فعال خود را که همانا به استیژ در آوردن واقعیت های تلخ وشیرین جامعه است ایفا نماید و سوژه هایی را که از جامعه می گیرند آنرا به شکل اصلاح شده آن دوباره به جامعه تقدیم می نمایند.

رحمانی گفت: اکنون که در آستانه فرارسیدن ۲۸ اسد روز استقلال استرداد کشور قرار داریم به خاطر گرامیداشت از کارنامه ها و افکار و فداکاری های قهرمانان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برنامه های نمایشی را که حکایت از واقعیت های تاریخ کشور دارد روی دست داریم تمرینات و ریاضت بالای این نمایشات جریان دارد.

وی در ادامه گفت: از آغاز سال نو برنامه ها و نمایشات مختلف را در مرکز و ولایات تنظیم وبه نمایش گذاشته ایم به افتخار ۲۸ اسد یک نمایش تحت نام صد سال قبل و نمایش دومی زیرعنوان دخپلواکی اتل و همچنان یک فلم از صد سال قبل که بیشتر در آن فلم به فعالیت های تیاتر آن وقت پرداخته شده است روی دست داریم که تا ۲۸ اسد در مرکز وولایات به نمایش گذاشته خواهد شد، اما نمایش صد سال قبل قرار است که در تفاهم با ریاست عمومی اداره امور در نزدیک منار استقلال اجرا گردد.

وی در رابطه به هزینه این نمایشات گفت: چون این نمایشات مناسبتی است یک تعداد وسایل و تجهیزات مرتبط به این نمایش از جمله لباس شاهی شاه امان الله خان وملکه ثریا و بعضی ضروریات دیگر نیاز است که هزینه آنرا ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت می نماید.

محمد ضیا فرحت مدیر عمومی همآهنگی و برنامه ریزی ریاست تیاتر ملی در رابطه گفت: ماهمه ساله به پیشواز ۲۸ اسد جشن استرداد استقلال کشور و سایر مناسبت های ملی بین المللی مذهبی و فرهنگی از قبل آمادگی های خود را میداشته باشیم.

امسال نیز به منظور تجلیل هرچه با شکوه تر از ۲۸ اسد روز استقلال کشور طبق هدایت مقامات تلاش ما این است تا منحیث یک نهاد فرهنگی بتوانیم به شکل بهتر آن سهم و مسئولیت های خویشرا در این راستا ادا نماییم.

خوشبختانه تجلیل از ۲۸ اسد امسال متفاوت تر از دیگر سالها است، زمینه تدابیر لازم از سوی معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از شروع سال نو ۱۳۹۸ گرفته شده و کمیسیون برگزاری جشن استقلال بودجه را بدین مناسبت اختصاص داده که در رأس کمیسیون ریاست فرهنگ مردم قرار دارد، در تفاهم با اداره امور ریاست جمهوری همآهنگی با ریاست های تیاتر ملی، موسیقی وسایر ریاست های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ وظایف و مسئولیت های شان در زمینه مشخص وواضح گردیده است.

 مسعود نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید