روزنامه ملی انیس

سید عبدالباسط انصاری: امسال حدود ۹۵ هزار خانواده بیجاشده داخلی تحت پوشش کمک های زمستانی قرار خواهند گرفت

مشکلات ناامنی، حوادث طبیعی و خشکسالی در افغانستان از جمله چالش هایی اند که بیشترین مردم این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، به اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بیش از یک میلیون تن بیجاشده داخلی در کشور وجود دارد که با رسیدن فصل زمستان با مشکلات گوناگون دچار اند، خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی با سید عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده که نشر می گردد.

سید عبدالباسط انصاری در مورد بیجا شدگان داخلی گفت: تعدادی از هموطنان ما به دلایل مختلف، از جمله ناامنی ها، حوادث طبیعی و خشکسالی در سطح افغانستان از محلات زیست شان بیجاشده اند که در حال حاضر بیش از یک میلیون بیجا شده داخلی در کشور وجود دارد که بیشتر شان در کمپ ها در ولایت های مختلف کشور به سر می‎برند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی سال جاری و سال های گذشته برای بیجا شدگان داخلی مساعدت نموده که شامل مواد غذایی و پول نقد می باشد.

در جریان سال ۱۳۹۷ این وزارت ۹۷ درصد بودجه انکشافی را به مصرف رسانده است که بیشتر آن در بخش مساعدت مواد غذایی و پول نقد برای بیجاشدگان به مصرف رسیده است.

چنانچه طی سال جاری ۲۸۶ میلیون افغانی در دو مرحله برای بیجا شدگان داخلی کمک شده است.

همچنان بنابر درخواستی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از وزارت مالیه کشور ۱۹۰ میلیون افغانی به دسترس این وزارت قرار گرفته تا در بخش بیجاشدگان داخلی به مصرف برسد.

به اساس سروی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حدود ۹۵هزار خانواده نیازمند مشخص شده است که آن ها به کمک های زمستانی نیازمند هستند و در زمستان پیش رو تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گفتنی است که بیش از ۱۲هزار فامیل از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و حدود ۵۰ هزار فامیل از طرف نهادهای همکار و موسسات بین المللی کمک رسانی خواهد شد.

حدود ۳۰ هزار خانواده دیگر که جزء ۹۵ هزار خانواده یی هستند که به اساس سروی این وزارت برای کمک مشخص شدند باقی می ماند ما درتلاش هستیم که جلب حمایت و کمک ها بیشتر شود تا این ها نیز تحت پوشش قرار بگیرند. درنظر است حدود ۹۵ هزار خانواده که بالاتر از ۶۰۰ هزار تن می شود یعنی ۵۰درصد بیجاشدگان داخلی را تحت پوشش کمک های زمستانی قرار دهیم.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید