روزنامه ملی انیس

سکوت بشکنید، دریک محوریت جمع و موضع واحد اتخاذ کنید

افغانستان در شرایط کنونی در یک وضعیتی پیچیده سیاسی قرار گرفته که بیرون رفت از این وضعیت، ضرورت به اجماع ملی دارد تا بار دیگر مردم افغانستان به جهانیان ثابت سازند که مردم این سرزمین مردمان آگاه متعهد و یک پارچه اند و در راستای سرنوشت آینده  روند خویش، خود تصمیم می گیرند.

انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان، علیرغم تهدیدات امنیتی و همسویی شماری از حلقات و گروه ها با آنانیکه مانع اصلی برگزاری انتخابات بودند، موفقانه برگزار شد و کنون مردم افغانستان منتظر اند تا کمیسیون مستقل انتخابات نتایج جامع، شفاف وهمه پذیر را در زمان معین آن به مردم ارائه کند تا حکومت جدیدی که مشروعیت خویش را از آرای پاک مردم افغانستان کسب می کند، روی کار آید، با قاطعیت و جدیت روند گفتگو های صلح را به پیش ببرد، زیرا شماری را عقیده بر این بود که صلح نسبت به برگزاری انتخابات اولویت دارد، اما حکومت وحدت ملی نظر به تجربه های که از نه دور گفتگو ها میان طالبان و امریکا در عدم حضور نمایندگان خود داشت تأکید می نمود که گفتگو های بین الافغانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید، آغاز شود تا حکومت برخاسته از این روند ملی و دموکراتیک بتواند با قدرت گفتگو های صلح را به پیش ببرد.

از این رو حکومت برای فراهم سازی برگزاری انتخابات تلاش های مضاعف را به خرج داد و کمیسیون های انتخاباتی نیز با روی دست گرفتن برنامه های جامع و مدیریت سالم زمینه برگزاری انتخابات و تمثیل دموکراسی را برای مردم افغانستان فراهم ساختند تا مردم خود ممثل نظام مردم سالار باشند.

این که میزان اشتراک کنندگان نسبت به انتخابات گذشته کمرنگ بود، اما با آنهم پیروزی از آن مردم این سرزمین شد، زیرا این مردم افغانستان بودند که با قبول خطرات و تهدید گروه های تروریستی باز هم به پای صندوق های رأی دهی رفته، آرای خود را به نفع نظام جمهوریت استعمال کردند، اما جای بسا افتخار است که نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور نیز امنیت برگزاری انتخابات و حامیان نظام دموکراتیک و مردم سالار را به وجه احسن تأمین نمودند.

بناءً حالا نوبت کمیسیون های انتخاباتی است که با اعلان نتایج شفاف و عاری از تقلب، روند نظام دموکراتیک را تقویت می بخشند و یا اینکه برپیچیدگی اوضاع می افزایند، اما در شرایط حاضر در نزد مردم افغانستان مهم اینست که حکومت برخاسته از آرای مردم بتواند روند گفتگو های صلح را با قاطعیت و جدیت رهبری کند، زیرا کشور های منطقه در تلاش اند تا با استفاده از این روند، اهداف ممتد و دراز مدت خود را در این سرزمین دنبال نمایند و جالب از همه، اینکه شماری از این کشور ها در قالب سخنگوی این گروه قرار گرفته، دیدگاه ها و نظریات آنان را باز تاب می دهند که از لحاظ حرف دیپلوماتیک و روابط میان کشور ها، این عمل غیر اصولی و غیر قانونی است.

روی این اساس در همچو شرایط بایست کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و جهادی، فعالان مدنی و علمای دین سکوت را بشکنند و دریک محوریت جمع و موضع واحد را اتخاذ کنند، زیرا اظهارات ضد و نقیض و عدم همآهنگی میان مسئولان امور در مسایل سیاسی کشور نه تنها پرستیژ و وقار دولتی که همه زیر چتر آن زندگی می کنیم را، زیر سوال قرار می دهد، بلکه تاریخ و هویت باشندگان این سرزمین را که در روزگاری الگوی آزادی، سربلندی، علم و معرفت به کشور های منطقه و جهان بودند نیز زیر سوال قرار
خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید