روزنامه ملی انیس

سکتور خصوصی بازوی قوی و همکار مؤثر دولت است

نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان قبل از ظهر پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کرد.
غوریانی در این دیدار در مورد کارکرد و پلان‎های این وزارت در راستای توسعۀ تجارت کشور و دیگر اولویت‎های آن وزارت در زمینه‎های تجارت و صنعت گزارش داد.
وی ضمن تشریح برنامه‎های کاری خویش در موارد مربوطه، خواستار حمایت و همکاری‎های جدی معاون دوم ریاست جمهوری در راستای تطبیق برنامه‎های اجرایی وزارت صنعت و تجارت نیز شد.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ضمن استقبال از طرح‎های کاری غوریانی و برنامه‎های اجرایی وی در عرصه‎های مربوطه، به توجه جدی وی در خصوص تطبیق اصلاحات و شفافیت در وزارت صنعت و تجارت تأکید کرد.
معاون دوم رئیس جمهور از سکتور خصوصی به عنوان بازوی قوی و همکار مؤثر دولت افغانستان یاد کرده و از غوریانی خواست که در امر هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی بیشتر توجه نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید