روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سواد مشعل راه زندگی است، گسترش نور این مشعل تابان به عهده تمام افراد با سواد کشور است

بنابر پژوهش های که صورت گرفته افغانستان از نگاه وضعیت جغرافیایی و جیوپولیتکی، کشور کوهستانی و دارای کوه های سر به فلک کشیده می باشد که در دامنه های سر سبز و شاداب آن ملیت ها واقوام مختلف با پیشه های زراعت و مالداری و تجارت زندگی می کنند.

این در حالیست که نباید داشته های معدنی این سرزمین پر فیض و حاصلخیز که در زیر زمین مدفون است و صد معدنی دست ناخورده را در خود نهفته دارد فراموش گردد.همچنان با موجودیت آب و هوایی معتدل، طراوت و شادابی که در این سرزمین وجود دارد، فرزندان اصیل این میهن از هوش و ذکاوت عقل و فراصت خوبی برخوردار اند، اما شیوه های حکومتداری قبیلوی شاهان متقدری که هوای کشور گشایش در اذهان آنان جایگزین شده بود و لشکر کشی های دوامدار آنان سبب گردید تا عرصه های علمی و آموزشی به خصوص گسترش سواد در بعضی مقاطع تاریخی کمتر توسعه پیدا کند، چنان که تا سالیان دهه چهل و پنجاه فیصدی کمی از افراد جامعه از نعمت سواد برخوردار بودند و در همین راستا عرصه های آموزشی و علوم متداوله عصر و زمان کمتر توسعه پیدا کرد چنانکه تا سالیان چهل و پنجاه فیصدی ناچیزی از افراد جامعه از تحصیلات عالی برخوردار بودند و افراد کم سواد تعداد شان زیاد بود، تعداد مکاتب درولایات نهایت کم و پوهنتون ها انگشت شمار و به رقم ناچیز می رسید.ولی تغییراتی که در دهه های اخیر با موجودیت بروز جنگ های تحمیلی در افغانستان رونما گردید، پروسه آموزش سواد تا اندازه گسترش پیدا کرد و با افرایش مکاتب بر تعداد تحصیل یافته ها و با سوادان افزایش به عمل آمد.

 برعلاوه افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز آغاز به فعالیت نمودند.

خوشبختانه که پروسه آموزش سواد در سطح یک معینیت تحت اداره و رهبری وزارت معارف در راستای سواد آموزی فعالیت هایش را گسترش بخشید، اما با در نظرداشت حجم کتله های بزرگ افراد کم سواد، نمی تواند نیازمندی های عصر کنونی را در مطابقت گسترش تکنالوژی جدید و موجود در سطح جهان بر آورده سازد، بناءً تلاشهای زیادتر جهت گسترش سواد درمیان افراد جامعه و افزایش بخشیدن افراد با سواد در سطح قریه ها و ولسوالی ها، ایجاب تدابیر گسترده تری را می نماید و باید تلاشهای زیادتر با راهکار های مؤثر و همه جانبه سراغ گردد تا مشعل فروزان سواد زیاد تر درمیان جامعه پر توافشانی نماید.

زیرا براساس عقیده کارشناسان و آگاهان عرصه دانش  وهدایات دینی آموزش علم و دانش و فراگیری سواد به مرد و زن مسلمان فرض است و همیشه گفته اند که سواد مشعل فروزان راه زندگی است و تأکید می گردد که راهکارهای پیشرفت جامعه به سوی خوشبختی و آبادانی کشور می باشد، چرا که با گسترش سواد که اساس آموزش علم و دانش گفته می شود و با توسعه سواد درمیان جامعه می توان بی سوادی این دشمن انسانی را از جامعه محو و دور ساخت.

در صورتی که سواد و آموزش علم و معرفت جاگزین جهل و تاریکی گردد، برای بی سوادی و تاریکی جای باقی نمی ماند، انسانها بابدست گرفتن شمع علم و دانش و کسب سواد می توانند حقایق زندگی را درک کنند، زشتی ها را از خوبی ها تفکیک نمایند و امور زندگی خویش را در پرتو زیور علم و دانایی سر و سامان بخشند.

تأکید اهل دانش بر آنست که در راستای توسعه و انکشاف سواد در میان جامعه باید دولتمردان کشورما به خصوص مسئولان وزارت معارف و معینیت سواد آموزی به خاطر گسترش سواد و محو بی سوادی تدابیر جدی تری را در قبال فیصله های جلسات اخیری که با اشتراک مسئولان دولت و وزارت معارف تدویر یافته بود، اتخاذ نمایند وارقام فارغان کورسهای سواد آموزی را ارتقا بخشند.

با راهکارهای که تا اکنون سراغ گردیده وقتی پروسه آموزش سواد، گسترش پیدا می کند که وزارت معارف تعداد زیادی از فارغان صنوف دوازدهم را که روی عوامل مختلف از ادامه تحصیل در موسسات تحصیلات عالی محروم شده اند و امکان دارد به صفوف مخالفان و یا صفوف معتادان گسیل شوند، چه بهتر که به حیث معلمان سواد آموزی گماشته شوند و در محلاتی که برای تدریس کورسهای سواد که معلمان کمبود باشد فعالیت های آموزشی را در عرصه سواد آموزی انجام دهند که با این راهکار ها هم جوانان تحصیل یافته ما از دام مافیای اعتیاد و قاچاق انسان نجات پیدا می کنند و هم صفوف افراد بیکار کوتاه تر می گردد که در واقعیت امر با این راهکار سازنده می توان گام بزرگی را برای کاهش و محو بی سوادی برداشت و تعداد زیادی از افراد جامعه را از جهل و بی سوادی نجات داد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید