روزنامه ملی انیس

سه انبار جنگ افزار از بتی کوت کشف شد

مقامات محلی در ننگرهار می گویند که عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه جلال‌آباد – تورخم  همچنان ادامه دارد.

این عملیات کم از کم چهار روز پیش به هدف پاکسازی قریه های دوطرف شاهراه جلال آباد – گذرگاه تورخم به اشتراک صدها نظامی آغازشد و همچنان ادامه دارد.

یک مقام امنیتی درولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که درتازه ترین اقدام دراین عملیات نظامی سه انبار جنگ افزار طالبان مسلح به دست آمد.

این انبار ها در مخفیگاه های طالبان در ولسوالی بتی کوت نگهداری می شد.

بتی کوت یکی ازولسوالی هایی در ننگرهار است که در مسیر شاهراه جلال آباد – تورخم موقعیت دارد.

این مقام امنیتی همچنان گفت که درجریان این عملیات چندین قریه از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است.

مقامات نظامی درشرق کشور می گویند که این عملیات تا پاکسازی کامل شاهراه جلال آباد – تورخم از وجود هراس افگنان همچنان ادامه خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید